Opleiding Expert Wereldspel

De opleiding Expert Wereldspel is bestemd voor onderwijsprofessionals en leer- en gedragsspecialisten die zich d.m.v. diagnostiek willen verdiepen in de capaciteiten en mogelijkheden van leerlingen.

De opleiding EXPERT leidt op tot het zelfstandig afnemen van een compleet Individueel Onderwijskundig Onderzoek (IOO) bij jeugd van 5 tot 15 jaar.  Je leert de verkregen gegevens verwerken in een verslag, je raakt  bekend met de didactiek van het visueel leren en je ervaart zelf de unieke visuele leertechnieken uit onze LEREN LEREN Methode.

Opleiding Practioner Wereldspel

NIEUW!
Internationaal geven wij deze OPLEIDING PRACTITIONER WORLD GAME al, maar nu is deze ook in Nederland beschikbaar. 

De opleiding Practioner Wereldspel is bestemd voor professionals die willen leren werken met het Wereldspel, maar die niet het complete bijbehorende Individueel Onderwijskundig Onderzoek willen leren afnemen, zoals bij de EXPERT-opleiding. Middels 2 intensieve lesdagen en gerichte praktijkopdrachten, ervaar je het werken met het Wereldspel en de toegevoegde waarde van dit non-verbale onderzoeksinstrument. 

OPLEIDING TRAINER 
LEREN LEREN METHODE

Wij bieden scholen, leerkrachten, jeugdzorg-professionals, coaches, kindertherapeuten, (ortho)pedagogen, remedial teachers, logopedisten en andere jeugdbegeleiders de mogelijkheid om zich te certificeren als trainer van de LEREN LEREN Methode.

De opleiding duur 3 dagen waarin je je specialiseert in de drie unieke bouwstenen van de LEREN LEREN Methode.

Als je de opleiding met goed gevolg afrondt, dan geeft dit het recht om binnen de eigen school/praktijk met deze methode te werken.

STUDIEDAG SIGNALEREN MET HET WERELDSPEL

Dit is een studiedag voor onderwijsprofessionals, coaches, logopedisten en andere begeleiders. Met behulp van het Wereldspel leer je non-verbaal te signaleren in hoeverre het beeld- en taaldenken aanwezig is. 

Je ontdekt welke sociale en emotionele aspecten er spelen, zoals onzekerheid, boosheid en/of communicatieproblemen. Ook komen de theorie en achtergronden van het visuele en talige denken aan bod.

Taal is geen belemmering bij het Wereldspel: de afname is non-verbaal.  Het Wereldspel is daardoor geschikt voor alle leerlingen in het PO en VO. 

WORKSHOP 
VISUEEL LEREN 

Een praktische en zinvolle workshop voor iedereen die jeugd wil helpen bij het leren. Deze workshop voor ouders, docenten en andere jeugdbegeleiders beslaat één dagdeel (2,5 uur). 

Je krijgt inzicht in het visuele leersysteem (beelddenken) en je gaat zelf aan de slag met twee unieke visuele leertechnieken uit de LEREN LEREN Methode. Deze technieken hebben een bewezen effect bij tekstbegrip (begrijpend lezen) en het leren (onthouden) zelf. 

Het geleerde kan direct worden toegepast bij het begeleiden van jeugd.

STUDIEDAG DIDACTIEK
LEREN LEREN METHODE

Hoe leren beelddenkers? 
Een praktische doe-dag voor ouders, docenten en coaches rondom de LEREN LEREN Methode met bewezen en unieke, visuele leertechnieken voor jeugd in het PO, VO en MBO.

Je gaat aan de slag met enkele wetenschappelijk bewezen visuele leertechnieken, waarmee het leren en (begrijpend) lezen verbetert. Ook leer je om tafels, spelling, metriek stelsel, werkwoord-grammatica, letters, rekenen en tekstbegrip visueel aan te bieden.

Veel doen en ervaren, zodat u de volgende dag meteen aan de slag kunt.

  • Gecertificeerd Professioneel Opleider Kind in Beeld
  • De opleiding LERLEN LEREN Methode is geaccrediteerd door REGISTERLERAAR voor 24 RU.
KIB gecertificeerd opleider
>