OPLEIDING 
EXPERT WERELDSPEL
HET WERELDSPEL:
VEEL MEER DAN ALLEEN EEN SPEL!
 VOOR WIE?
De EXPERT-OPLEIDING WERELDSPEL is bestemd voor onderwijsprofessionals en leer- en gedragsspecialisten die zich d.m.v. diagnostiek willen verdiepen in de capaciteiten en mogelijkheden van leerlingen. 
WAT GA JE LEREN ?
De opleiding EXPERT leidt op tot het zelfstandig afnemen van een compleet Individueel Onderwijskundig Onderzoek (IOO) bij jeugd van 5 tot 15 jaar.
Je leert de verkregen gegevens verwerken in een verslag, je raakt  bekend met de didactiek van het visueel leren en je ervaart zelf enkele visuele leertechnieken uit onze LEREN LEREN Methode.
DOELSTELLING OPLEIDING
Een IOO is zinvol bij de onderzoeksvraag of er een relatie is tussen gedrags- en/of leerproblemen en een voorkeur voor visueel-zintuiglijke informatieverwerking (beelddenken).
Hierbij komen ook de cognitieve capaciteiten van een leerling naar voren en aanwezige sociale en/of emotionele blokkades.
De verkregen gegevens worden met elkaar gecombineerd tot een conclusie en advies op het gebied van verdere begeleiding en/of onderzoek.
Daarbij wordt gebruik gemaakt van het Wereldspel en een didactisch en pedagogisch onderzoek dat breed zicht geeft op capaciteiten en hiaten in het leerproces.
Een IOO is een zinvol en preventief instrument dat kan dienen als aanzet tot eventueel verder diagnostisch onderzoek en/of begeleiding.
De volgende modules komen aan bod:
Studiedag
DIDACTIEK
Visueel Leren
Studiedag
SIGNALEREN
Wereldspel
2-daagse module
DIAGNOSTICEREN


Afsluitend examen
(theorie en praktijk)


 PROGRAMMA STUDIEDAG 1: DIDACTIEK
 • Kennismaking visueel leren.

 • Zelf ervaren valkuilen leerlingen bij het leren (automatiseren, lezen, spellen, rekenen)

 • Praktisch aan de slag met enkele wetenschappelijk bewezen visuele technieken uit de LEREN LEREN Methode.
PROGRAMMA STUDIEDAG 2: SIGNALEREN WERELDSPEL
 • Theorie en achtergronden van het Wereldspel.

 • Non-verbaal signaleren hoe een kind leert (visueel en/of verbaal).

 • Signaleren eventueel aanwezige sociale en/of emotionele blokkades. 
PROGRAMMA STUDIEDAG 3: Tweedaagse module DIAGNOSTICEREN
 • Zelfstandig leren afnemen van een Individueel Onderwijskundig Onderzoek (IOO) met verslaglegging.

 • Zelfstandig leren afnemen van een compleet onderwijskundig Kleuteronderzoek gerelateerd aan schoolrijpheid.

 • Leren signaleren van cognitieve capaciteiten/hoogbegaafdheid met het Wereldspel en de gerelateerde ontwikkelingsfasen. 
Individueel Onderwijskundig Onderzoek (IOO)
Het IOO geeft een breed zicht op leer- en gedragsproblemen en geeft speciale aandacht aan het Beelddenken in relatie tot het Wereldspel.
De meerwaarde van dit non-verbale toetsen en bijbehorend verslag geeft een breder zicht op de mogelijkheden en de problemen van jeugd. Direct toepasbaar in de (onderwijs)praktijk.
PROGRAMMA STUDIEDAG 4: afsluitend Examen (theorie en praktijk)
 • Praktijkexamen gebaseerd op het zelfstandig afnemen van een IOO met verslaglegging.

 • Afsluitend theorie-examen

 • Afsluiting opleiding EXPERT Wereldspel (licentie en bevoegdheid). 
LICENTIE EN BEVOEGDHEID EXPERT WERELDSPEL 

Het met goed gevolg afronden van deze opleiding geeft recht op de licentie Expert Wereldspel. Hiermee ben je automatisch aangesloten gedurende het lopende licentiejaar.
Een licentiejaar loopt van 1 augustus tot 31 juli van het daaropvolgende kalenderjaar. Verlengen is optioneel. Verlengen geschiedt door betaling van €195,- en het bijwonen van de jaarlijkse licentiedag in september. Een aangesloten Expert mag het officiële jaarlogo voeren op zijn/haar website.
Onze studiedagen en opleidingen zijn geaccrediteerd door o.a. Lerarenportfolio en SKJ (Kwaliteitsregister Jeugd).
Alle genoemde modules van de opleiding Expert zijn ook los te volgen. De totaalprijs van alle modules bedraagt dan €2863,-
Deelnamevereisten: toestemming Kind in Beeld middels CV-screening
Doelgroep:
 • Leerkrachten
 • Intern Begeleiders 
 • Remedial Teachers 
 • Kindercoaches
 • Logopedisten
 • Therapeuten
 • (Ortho)pedagogen
 • Psychologen
Datum:
 • Vrijdag 12 april 2024 (Signaleren)
 • Zaterdag  20 april 2024 (Didactiek)
 • Vrijdag 31 mei 2024 (Diagnosticeren)
 • Zaterdag  08 juni 2024 (Diagnosticeren)
 • Zaterdag  28 september 2024 (Examen)
Tijd:
  • 09.30-16.00 uur
  Kosten:
  • € 2500,- vrijgesteld van BTW
  • Inclusief licentie Expert Wereldspel
  • Handleiding Wereldspel / materiaal 
  Voor meer informatie: brigitte@eigenwijsleren.nl of bel 0649894271
  Waarom Brigitte voor jou de juiste opleider is:
  • Brigitte is al meer dan 15 jaar bevoegd Professioneel Trainer en Opleider bij Instituut Kind in Beeld. 
  • Brigitte is Expert op het gebied van de Didactiek, het Wereldspelonderzoek en het Individueel Onderwijskundig Onderzoek.  
  • Brigitte past alles wat zij anderen leert zelf ook toe. Hierdoor weet zij wat in de praktijk werkt en wat niet. 
  • Brigitte volgt regelmatig zelf opleidingen en trainingen om de beste en meest recente inzichten en kennis  te kunnen overdragen.
  Thanks for subscribing. Share your unique referral link to get points to win prizes..
  Loading..