STUDIEDAG SIGNALEREN MET HET WERELDSPEL

Hoe signaleer je Beelddenken?
HET WERELDSPEL:
VEEL MEER DAN ALLEEN EEN SPEL!
De studiedag SIGNALEREN MET HET WERELDSPEL is voor onderwijsprofessionals, coaches, logopedisten en andere jeugdbegeleiders.

Met behulp van het Wereldspel leer je non-verbaal te signaleren in hoeverre het beeld- en taaldenken aanwezig is.

Ook registreer je spelende sociale en emotionele aspecten, zoals onzekerheid, boosheid, communicatieproblemen.
Ook komen de theorie en achtergronden van het visuele en talige denken aan bod, gerelateerd aan de praktijk in de klas en thuis.

De belangstelling vanuit het onderwijs en de wetenschap voor het non-verbale instrument Wereldspel als signaleringsinstrument is groot.

De ervaring leert dat een tijdige diagnose en een gerichte didactiek (leer)problemen kunnen voorkomen.

Met het Wereldspel is taal geen belemmering: de afname gebeurt non-verbaal. De leerling hoeft niet te praten of te luisteren.
Het gebouwde eindresultaat 'vertelt' zichzelf.
Aan de hand van de observatie en een gestandaardiseerd notatieformulier krijg je zicht op de denkvoorkeur van een leerling en de spelende sociale en/of emotionele aspecten.

Weten hoe een leerling informatie verwerft en verwerkt in relatie tot leerresultaten geeft handvatten voor verdere begeleiding.

Vooral ook omdat leerlingen met blokkades op verbale capaciteiten (zoals bij dyslexie, concentratie- en communicatieproblemen) noodgedwongen hun oorspronkelijke visueel zintuiglijke leerstrategie blijven inzetten en dus 'beelddenker' zijn.
Werken met het Wereldspel
Tijdens deze studiedag leer je om non-verbaal (dus zonder taal!) de mate van visueel en/of verbaal denken te zien bij een leerling.

Ook signaleer je of er leerbelemmeringen, zoals faalangst, onzekerheid, communicatie, boosheid aanwezig zijn.

Daarbij komen ook de wetenschappelijke achtergronden en theorie van het Wereldspel aan bod en leer je alles over het visueel en verbaal denken in relatie tot het leerproces.

Samen met de duidelijke handleiding vol foto's en uitleg heb je alle kennis in huis om een breder zicht te hebben op je eigen leerling(en).
Tijdens de studiedag SIGNALEREN komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 • Theorie en achtergronden van het Wereldspel

 • Theorie en achtergronden van het visuele en verbale denken (beeld-/taaldenken)

 • Hoe herken ik een visuele voorkeur thuis en in de klas?

 • Het signaleren van beeld-/taaldenken m.b.v. het Wereldspel

 • Het signaleren van sociale en/of emotionele aspecten m.b.v. het Wereldspel

 • De relatie van beelddenken met het leerproces (lezen, spelling, rekenen, communicatie en gedrag)

 • Herkennen van oog-volgproblemen als obstakel bij het leren

 • Beelddenken in de kleuterklas

 • Beelddenken op de basisschool

 • Beelddenken in het voortgezet onderwijs

De studiedag SIGNALEREN geeft inzicht in de mogelijkheden en basisregels van het Wereldspel.

Het volgen van deze dag geeft recht op aanschaf van het
Wereldspel met licentie.

Een zinvolle, en leerzame dag voor begeleiders die het beste
uit hun leerling(en) willen halen.
Doelgroep:
 • Leerkrachten
 • Intern Begeleiders 
 • Remedial Teachers 
 • Kindercoaches
 • Logopedisten
 • Therapeuten
 • (Ortho)pedagogen
 • Psychologen
Datum:
 • Zaterdag 15 april 2023
Tijd:
  • 09.30-16.00 uur
  Kosten:
  • €550,- vrijgesteld van BTW
  • Inclusief boek
   "Beelddenken visueel leren en werken" t.w.v. €19,95
  • Let op: exclusief het Wereldspel 
   (€ 300 ex BTW) 
  Voor meer informatie: brigitte@eigenwijsleren.nl of bel 0649894271
  Reacties cursisten STUDIEDAG WERKEN MET HET WERELDSPEL
  Thanks for subscribing. Share your unique referral link to get points to win prizes..
  Loading..