ONDERWIJSKUNDIG ONDERZOEK
BEELDDENKEN

Maak jij je zorgen over de prestaties van je kind op school? Doet hij/zij het, tegen alle verwachtingen in, niet goed bij het lezen, spellen of rekenen?

Krijgt je zoon/dochter steeds minder zin in leren? Zou je nu eindelijk wel eens willen weten waarom de resultaten, ondanks het vele oefenwerk, steeds weer tegenvallen?
Als je de meeste van deze vragen met 'ja' hebt beantwoord, dan is het heel goed dat je wilt laten onderzoeken of beelddenken de oorzaak kan zijn van de leerproblemen.


b

Dyslexie
Screening Onderzoek

Herken je dit soort fouten? 'Loopen' in plaats van lopen of 'apels' in plaats van appels? In groep 4 of 5 komen dit soort fouten nog regelmatig voor, maar in hogere groepen is dat een heel ander verhaal. Zeker als je thuis al veel extra met je kind hebt geoefend.

Als het automatiseren van het spellen en lezen erg moeilijk gaat, dan kan er sprake zijn van dyslexie. Zit dyslexie in de familie, dan is de kans daarop nóg groter.

Wil je meer zekerheid krijgen hierover? Dat kan met de Dyslexie Screening Test.

SIGNALEREN
MET HET WERELDSPEL

Het Wereldspel is veel meer dan alleen een spel... 

Heb jij een kind met onverwachte leer-of gedragsproblemen waardoor het steeds onzekerder wordt?  Het Wereldspel haalt precies naar voren wat er speelt bij een kind, zowel op leergebied als op sociaal-emotioneel gebied.  

Het is een non-verbaal onderzoeksinstrument. Het kind hoeft dus niet te praten bij het onderzoek. 

Het is daarom heel geschikt voor beelddenkers, dyslectische of anderstalige leerlingen.

SCREENING
FIXATIE-DISPARATIE

Fixatie-Disparatie (FD): een verborgen visueel probleem. 

"Ik vind lezen maar stom!" Sommige kinderen hebben meer moeite met leren lezen dan andere. Op school wordt dan vaak gedacht aan dyslexie, maar vrijwel nooit aan een oog samenwerkingsprobleem: fixatie-disparatie (FD).  

Bij FD is het lezen heel vermoeiend, omdat er een afwijkend beeld binnenkomt. Dit kan wazig zicht en/of onrustig gedrag veroorzaken.
Ook als je kind scherp ziet, kan er sprake zijn fixatie-disparatie!  

logo functionele oogzorg nederland
>