NIEUW!
OPLEIDING PRACTIONER WERELDSPEL
2-DAAGSE OPLEIDING WERELDSPEL PROFESSIONALS
HET WERELDSPEL:
VEEL MEER DAN ALLEEN EEN SPEL!
 VOOR WIE?
De 2-DAAGSE OPLEIDING PRACTIONER WERELDSPEL is bestemd voor professionals die willen leren werken met het Wereldspel, maar die niet het complete bijbehorende Individueel Onderwijskundig Onderzoek (IOO) willen leren afnemen, zoals bij de EXPERT-opleiding.

Internationaal geven wij deze OPLEIDING PRACTITIONER WORLD GAME al, maar nu is deze ook in Nederland beschikbaar.
WAT GA JE LEREN ?
Middels 2 intensieve lesdagen en gerichte praktijkopdrachten tussendoor, ervaar je het werken met het Wereldspel en de toegevoegde waarde als non-verbaal onderzoeksinstrument.
Je leert aan de hand van gestandaardiseerde score-en observatieformulieren om de volgende drie kenmerkende aspecten te signaleren.
 • Pedagogische aspecten: welke leerstrategieën hanteer het kind bij voorkeur?

 • Affectieve aspecten: welke sociale en/of emotionele blokkades spelen er bij het kind?

 • Cognitieve aspecten: signaleren van cognitieve aspecten en (hoog)begaafdheid.

 • Signaleren: gedegen kennismaking theorie, achtergronden en gebruik Wereldspel.

 • Zelf ervaringen opdoen met het bouwen van dorpen.

 • Signaleren pedagogische/affectieve aspecten gebouwde dorpen a.d.h.v. gestandaardiseerd notatie- en observatieformulier.
PROGRAMMA LESDAG 2: COGNITIE WERELDSPEL
 • Cognitieve niveaus ingebrachte casussen leren bepalen.

 • Zicht leren krijgen op onder-, boven- of gemiddelde cognitieve capaciteiten kind, gerelateerd aan de ontwikkelingsfasen van Piaget, Kamp, Erikson/HB-kenmerkenlijst.

 • Leren signaleren kenmerken hoogbegaafdheid middels lijst tot stand gekomen i.s.m. Radboud Universiteit Nijmegen. 
Er is deze dag ruimschoots tijd voor intervisie, verdieping en evaluatie van verkregen gegevens. Een intensieve leerzame dag waarbij heel gericht wordt gewerkt aan verstevigen van kennis, handelen en interpreteren. Met de verkregen kennis, handleiding en formulieren kun je zelfstandig aan de slag.
LICENTIE PRACTIONER WERELDSPEL 

Het met goed gevolg afronden van deze opleiding geeft recht op de licentie Practioner Wereldspel. Hiermee ben je automatisch aangesloten gedurende het lopende licentiejaar.
Dit is inclusief het mogen voeren van het officiële jaarlogo, het onbeperkt ontvangen van feedback over toekomstige Wereldspelonderzoeken, het ontvangen van de besloten Practioner Nieuwsbrief en deelname aan de intervisiedagen die regelmatig worden georganiseerd.
Ook kun je, als je dat wenst, als bevoegd Practioner Wereldspel met je contactgegevens vermeld staan op onze websites.

Een licentiejaar loopt van 1 augustus tot en met 31 juli van het daaropvolgende kalenderjaar. Verlenging is optioneel.
Deelnamevereisten: toestemming Kind in Beeld middels CV-screening
Doelgroep:
 • Leerkrachten
 • Intern Begeleiders 
 • Remedial Teachers 
 • Kindercoaches
 • Logopedisten
 • Therapeuten
 • (Ortho)pedagogen
 • Psychologen
Datum:
 • Vrijdag 12 april 2024 Signaleren 
 • Vrijdag 31 mei 2024 Cognitie
Tijd:
  • 09.30-16.00 uur
  Kosten:
  • € 1500,- vrijgesteld van BTW
  • Inclusief licentie Practioner Wereldspel
  • Handleiding Wereldspel / materiaal 
  Voor meer informatie: brigitte@eigenwijsleren.nl of bel 0649894271
  Waarom Brigitte voor jou de juiste opleider is:
  • Brigitte is al meer dan 15 jaar bevoegd Professioneel Trainer en Opleider bij Instituut Kind in Beeld. 
  • Brigitte is Expert op het gebied van het Wereldspelonderzoek en cognitie/hoogbegaafdheid.
  • Brigitte past alles wat zij anderen leert zelf ook toe. Hierdoor weet zij wat in de praktijk werkt en wat niet. 
  • Brigitte volgt regelmatig zelf opleidingen en trainingen om de beste en meest recente inzichten en kennis  te kunnen overdragen.
  Thanks for subscribing. Share your unique referral link to get points to win prizes..
  Loading..