Dyslexie signaleren met de Dyslexie Screenings Test
Individueel Onderzoek voor leerlingen in het basis- of voortgezet onderwijs
Hallo ouder van een kind dat het lezen
of de “spelingrechels"  
maar niet onder de knie krijgt. 
 • Heeft je kind hardnekkige problemen op school met het leren spellen of lezen?

 • Heb je het idee dat je kind de spellingregels maar niet kan onthouden en toepassen?

 • Schrijft je kind in groep 5/6 bijvoorbeeld nog steeds ‘apels’ of ‘paart’?

 • Leest je kind nog vrij langzaam en spellend?

 • Of juist heel snel, maar dan met veel fouten?

 • Draait je kind letters om bij het lezen en/of spellen?

 • Leest of schrijft je kind b.v. ‘drop’ in plaats van ‘dorp’?

 • Vindt je kind het erg moeilijk om niet-bestaande woorden te lezen of schrijven, zoals ‘muk’ of ‘plummen’?

 • Of heb je een puber die maar blijft tobben met de spelling van woordjes in het Frans, Duits of Engels en die veel onlogische fouten maakt?
Herken je één van deze signalen en wil je graag weten of je kind mogelijk dyslectisch is?
Wat is dyslexie?
Als je kind maar fouten blijft maken bij het spellen en lezen is de kans groot dat je zoon/dochter dyslectisch is.

Dyslexie is een hardnekkig probleem. Bij dyslexie gaat het leren lezen, spellen en het schrijven veel moeilijker dan bij andere kinderen van dezelfde leeftijd en van hetzelfde niveau. Er is alleen sprake van dyslexie als er geen andere oorzaken zijn die kunnen verklaren waarom het lezen en spellen zo moeizaam verloopt.

Definitie dyslexie
In Nederland is de officiële definitie voor dyslexie  “Een hardnekkig probleem met het aanleren en het accuraat en/of vlot toepassen van het lezen en/of spellen op woordniveau”.  

Lees- én spellingproblemen? 
Bij dyslexie komen meestal problemen voor bij het lezen én het spellen, maar dat hoeft niet. De problemen kunnen ook los van elkaar voorkomen. Ze zijn wel altijd hardnekkig. Ook als je heel veel oefent met je kind, blijft het heel moeilijk.
Kenmerken dyslexie

Kinderen met dyslexie op de basisschool hebben vaak moeite met:
 • het verschil horen tussen klanken als ‘eu’ en ‘ui’ of ‘m’ of ‘n’

 • het op volgorde zetten van klanken, dus ‘drop’ in plaats van ‘dorp’

 • leren van spellingregels

 • leren van tafels

 • onthouden van allerlei losse gegevens, zoals plaatsnamen, woordjes of jaartallen

 • het snel ophalen van woorden en feiten uit het geheugen

Pubers op de middelbare school lopen vaak tegen zaken aan als:

 • gebrek aan tijd in de voorbereiding en tijdens proefwerken

 • problemen met het uit het hoofd leren van woordjes

 • problemen met de spelling in het Nederlands en in de vreemde talen

 • problemen bij het schrijven van verslagen of werkstukken

 • onthouden van allerlei losse gegevens, zoals plaatsnamen, woordjes of jaartallen

 • het snel ophalen van woorden en feiten uit het geheugen
Erfelijk
De kans dat je kind/puber dyslectisch is, wordt groter als dyslexie in de familie zit. Dyslexie is namelijk erfelijk.

Heb je zelf dyslexie, dan is de kans dat je kind ook dyslexie heeft 40 tot 50%.
Hebben jullie als ouders allebei dyslexie, dan is de kans zelfs 80%.
Wat kan ik voor je doen?
Door middel van de Dyslexie Screenings Test onderzoek ik of je zoon of dochter dyslectisch is.
Dit levert het volgende op:
 • Je weet of in hoeverre je kind het spellen en lezen al heeft geautomatiseerd.

 • Je weet hoe goed je kind kan onthouden.

 • Je weet hoe goed je kind woorden met elkaar in verband kan brengen.

 • Je weet hoe goed de fijne bewegingen van je kind zijn ontwikkeld.

 • Je weet of je kind een risicoprofiel heeft voor dyslexie.

 • Je krijgt praktische adviezen voor school en thuis die je direct kunt toepassen.

 • Je kind leert beseffen dat hij/zij talenten genoeg heeft, maar dat het leren spellen en lezen wel moeilijker gaat dan bij de meeste kinderen.

 • Je kind leert beseffen dat het niet aan hem/haar ligt, maar dat dyslexie is iets waarmee je wordt geboren.

 • Gevoelens van frustratie verminderen hierdoor, waardoor je kind gemotiveerd wordt om te blijven oefenen!

Ja! Ik kies voor de Dyslexie Screenings Test.  

Ik wil graag weten of de lees- en spellingproblemen van mijn zoon/dochter 

mogelijk worden veroorzaakt door dyslexie.

Ik ontvang graag praktische adviezen voor school en thuis, zodat mijn zoon/dochter meer succeservaringen krijgt.


Hoi, ik ben Brigitte, jouw enthousiaste en gedreven Beelddenk-en Dyslexiecoach
Toen ik als zelfstandig remedial teacher in 2010 startte met mijn bedrijf Eigenwijs Leren en mij specialiseerde in het begeleiden van dyslectische en beelddenkende leerlingen, werd ik uitgelachen door alle dyslexie-experts.

Niemand geloofde in mij. Denken en spellen in beelden, dat was toch gewoon geneuzel en niet wetenschappelijk. Hoe kon ik nu, als dyslexie-expert, kinderen leren spellen met hun ogen in plaats van met hun oren?!  

Maar ik wist beter… Ik ervoer dagelijks de onmacht en frustratie van leerlingen die thuis al veel extra hadden geoefend en erg hun best deden, maar desondanks een grote spelling- en leesachterstand hadden opgelopen. En ondanks al die extra oefentijd werd de achterstand in de loop der jaren vaak steeds groter, wat de kinderen enorm frustreerde. En ik spreek uit ervaring…


Ik heb een aantal jaren gewerkt in de vergoede dyslexiezorg. Het is heel goed dat deze hulp er is, kinderen kunnen zeker vooruitgang boeken, maar ik merkte dat de resultaten van de kinderen die ik begeleidde nóg beter werden als ik de lesstof minder ‘talig’ aanbood

Spellen met je ogen in plaats van spellen met je oren. Plaatjes maken van woorden in je hoofd en niet alleen maar luisteren naar de volgorde van de klanken.

Natuurlijk moesten ook ‘mijn’ leerlingen veel oefenen, maar ze konden het woordjes op deze beeldende manier gemakkelijker onthouden én ook weer terug vinden in hun geheugen. Ik zag dat deze visuele manier van inoefenen werkte, dat de resultaten verbeterden en dat de leerfrustraties in rap tempo afnamen.

Nu, heel veel trainingen, wetenschappelijk onderzoek en ervaringen later lach ik, want inmiddels heb ik bij honderden leerlingen, die totaal gefrustreerd waren door hun negatieve schoolprestaties, een Dyslexie Screeningsonderzoek, Wereldspel of Beelddenkonderzoek afgenomen.

Hierdoor wisten zij en hun ouders precies wat de oorzaak was van de spelling- en/of lees-achterstand. Ze voelden zich hierdoor niet langer ‘dom’, maar juist begrepen.

Met mijn adviezen en begeleiding heb ik ze op school en in mijn eigen praktijk verder succesvol op weg kunnen helpen.

Het resultaat is dat dat deze leerlingen nu weten waar hun talenten liggen en hoe ze die op school kunnen inzetten om de negatieve gevolgen van dyslexie te verminderen. Hierdoor halen ze weer betere cijfers en kreeg hun motivatie en zelfvertrouwen een flinke boost. Dat is waar ik het voor doe!  

Nu wil iedereen graag van mij weten hoe ik dat doe en welke adviezen ik heb voor school en voor thuis. Ik deel ze graag met jou!

Omdat ik het heel belangrijk vind om van alle (wetenschappelijke) ontwikkelingen op het gebied van dyslexie en beelddenken op de hoogte te zijn, volg ik zelf regelmatig trainingen en workshops.

Ik ben bovendien aangesloten bij de landelijke beroepsvereniging voor remedial teachers, de LBRT.
De Dyslexie Screenings Test (DST)
​​​​De DST bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Plaatjes en Letters benoemen

 • Kralen rijgen
  Subtest voor de fijne motoriek

 • Woorden Lezen
  In deze subtest moeten woordrijen met één-, twee en drielettergrepige woorden hardop worden voorgelezen.

 • Lichamelijke stabiliteit
  Bij deze subtest wordt gebruik gemaakt van een zogenaamde evenwichtstester.

 • Klanksplitsing en Letterverwisseling 
  Hier wordt het auditief geheugen getest.

 • Twee Minuten Spelling
  In deze subtest moet een leerling een aantal woordjes opschrijven binnen een bepaalde tijd.

 • Cijferreeksen achterwaarts
  Hier wordt het auditief geheugen getest met cijfers.

 • Onzinwoorden lezen
  In deze de subtest moet een aantal woorden zonder betekenis worden gelezen die los worden aangeboden.

 • Eén Minuut Schrijven 
  In deze subtest wordt de schrijfsnelheid gemeten.

 • Woordenschat (geassocieerde subtest):
  In deze subtest moet binnen een bepaalde tijd zoveel mogelijk woorden met een bepaalde beginletter worden genoemd. Dit test het associatievermogen.

 • Taalkundige Begrippen
  Ook deze subtest meet het associatievermogen.
Wat gebeurt er met de resultaten?
Van alle testresultaten wordt een uitvoerige beschrijving gegeven en er wordt een zogeheten ‘normscore’ bepaald. Deze gemiddelde normscore is vastgesteld op het cijfer 9. Vervolgens worden alle normscores overzichtelijk weergegeven in een grafiek.
Je ontvangt een uitgebreid schriftelijk verslag met daarin alle onderzoeksresultaten. 

Je krijgt duidelijkheid of je kind mogelijk dyslectisch is*.


Je krijgt praktische adviezen waarmee je direct thuis aan de slag kunt gaan.*Als je een dyslexieverklaring wilt om in aanmerking te komen voor de vergoede dyslexiezorg, dan is verder onderzoek door een GZ-psycholoog of orthopedagoog noodzakelijk.
Praktische informatie over de DST

Het Screeningsonderzoek Dyslexie duurt ongeveer 60 tot 75 minuten.

De DST wordt afgenomen bij RT-praktijk Eigenwijs Leren (Leiden e.o.)
Het is mogelijk het onderzoek, tegen reiskostenvergoeding, te laten afnemen in de eigen woonomgeving.

De kosten voor de Dyslexie Screenings Test bedragen € 397,– *


Dit is:
•Inclusief telefonisch intakegesprek,
•Uitgebreid onderzoeksverslag met een beschrijving van alle afgenomen testen en de testresultaten.
•Praktische en direct toepasbare adviezen.
•Nabespreking van het onderzoek.


*(exclusief reiskosten)
Voor wie is de Dyslexie Screenings Test (DST)? 
De DST wordt afgenomen bij kinderen in de leeftijd van 6,5 t/m 16,5 jaar die veel fouten (blijven) maken met het spellen van woorden in het Nederlands en/of in het Frans, Duits en Engels.

Of bij kinderen die moeite hebben/houden met het vlot en foutloos lezen van een tekst of losse woordjes.  

Wat zeggen ouders, leerlingen en professionals?
'Onze dochter Kornelia zat eind groep 4 toen we van de leerkracht te horen kregen dat zij een flinke achterstand had bij het lezen, maar vooral bij het spellen. Toen we haar door Brigitte lieten onderzoeken, bleek dat deze achterstand nog groter was dan we dachten. Kornelia spelde op het niveau van december groep 3. Ze had dus 1,5 jaar leerachterstand.

Omdat we niet direct dachten aan dyslexie, hebben we in eerste instantie besloten een Beelddenkonderzoek te laten doen. Daaruit bleek inderdaad dat ze beelddenkend was, maar Brigitte vond dat er toch een te groot verschil was tussen haar leermogelijkheden en haar prestaties.

We hebben toen in groep 5, op advies van de school, ook de DST laten doen door Brigitte. Hieruit bleek dat onze dochter inderdaad dyslectisch is. Ze heeft toen eerst hulp gekregen van Brigitte en later mocht ze meedoen aan het traject van de vergoede dyslexiehulp.


Zonder Brigitte hadden we nooit aan dyslexie gedacht en ook de school dacht daar niet direct aan. Op school krijgt onze dochter trouwens nog steeds extra hulp van Brigitte samen met een paar andere kinderen. We zijn echt heel blij hiermee en we raden echt iedereen aan om niet te lang te blijven tobben. Een onderzoek kan zoveel duidelijkheid geven!


We hebben thuis ook heel veel gehad aan alle praktische adviezen van Brigitte en we zouden iedereen in dezelfde situatie willen aanraden om een onderzoek door haar te laten doen. We vonden en vinden het ons geld dubbel en dwars waard!'
Gina
‘Onze dochter Kate zat al in groep 8 toen we besloten haar te laten testen op dyslexie. Ze had altijd al moeite met lezen en spellen, maar ze haalde op de Cito-toetsen school eigenlijk nooit de allerlaagste score, de E-score. 

Haar leerkracht vond dat ze meer moest oefenen, maar wij hadden toch het gevoel dat er meer aan de hand kon zijn.  Zeker ook omdat dyslexie in de directe familie voorkomt. 

Van te voren waren we een beetje bang dat het onderzoek veel stress zou opleveren voor Kate, maar dat was helemaal niet zo. Thuis vertelde ze dat ze allemaal testjes had gedaan die ze best leuk vond en de tijd was gewoon voorbij gevlogen. Uiteindelijk bleek dat Kate niet dyslectisch was, maar wel een beelddenkende leerling. 


Van Brigitte begrepen we dat beelddenkende kinderen vaak dezelfde soort fouten maken als dyslectische kinderen, maar dat dit makkelijker te verbeteren is door op een andere manier te gaan oefenen. 


Het advies van Brigitte was om Kate een Leren leren training te laten volgen, zodat ze zelf ook wist op welke manier ze het beste kon leren. Dit vonden we echt belangrijk, zeker ook met het oog op de middelbare school waar ze natuurlijk ook nog woorden in het Engels, Frans en Duits moet leren onthouden en spellen. 


Hoewel de DST dus liet zien dat Kate geen dyslexie had, zijn we toch heel blij dat we de test hebben laten doen. Onze dochter weet nu veel beter hoe ze moet oefenen met het spellen van woorden en ze haalt hierdoor echt goede cijfers!'
Ja!  Ik wil graag weten of de lees- en spellingproblemen van mijn zoon/dochter
 mogelijk worden veroorzaakt door dyslexie.

Ik ontvang graag praktische adviezen voor school en thuis, zodat mijn zoon/dochter meer succeservaringen krijgt.


Heb je nog vragen?
Heb je nog een vraag voordat je je aanmeldt? Stel deze dan via deze pagina of stuur een mail. Je krijgt dan z.s.m. en uiterlijk binnen één werkdag een reactie. Dit kan per mail of telefoon zijn, afhankelijk van je vraag.
Warme groet,

Thanks for subscribing. Share your unique referral link to get points to win prizes..
Loading..