Belangrijk Trainingnieuws voor Docenten, RT’ers en IB’ers

Belangrijk Trainingnieuws voor Docenten, RT’ers en IB’ers

Brigitte Lebbink-Burmanjer

Trainingnieuws Eigenwijs Leren:

Officiële trainer bij OinO, onderdeel van de ROLf-groep

 

Soms gaat het leren in de klas niet vanzelf.  Je verzucht als docent soms: “Het lijkt er wel in te zitten, maar het komt er maar niet uit”.  Het is dan heel belangrijk dat je als onderwijsgevende ziet wat deze leerling nodig heeft om wél het succes te hebben dat hij/zij verdient. 

Talenten

Eigenwijs Leren vindt het belangrijk dat elke leerling kan leren vanuit zijn/haar talenten. De training LEREN LEREN METHODE sluit daar perfect bij aan. Deze training is een “no brainer” voor iedereen die direct betrokken is bij het geven van onderwijs aan leerlingen. In de training LEREN LEREN METHODE word je als onderwijsgevende bekend gemaakt met de theorie en de praktijk van het Visueel Leren.

Kind in Beeld

Tor voor kort werden deze trainingen verzorgd door Marion van de Coolwijk van het alom bekende instituut Kind in Beeld. Zij speelt al vele jaren een voortrekkersrol bij de ontwikkeling van het Visueel Leren en heeft al heel veel onderwijsgevenden opgeleid tot trainer/expert in het visueel leren . Sinds kort heeft zij deze trainingen echter overgedragen aan de trainers van OinO-Advies.

OinO-advies, onderdeel van de ROLF-groep

OinO-advies is een zich onderscheidend, landelijk en op de Caribbean gericht adviesbureau voor het primair onderwijs en de voor- en vroegschoolse educatie, dat de professionals en de ouders in deze sectoren helpt ondernemender te worden om hierdoor hun kwaliteiten en die van kinderen aan deze instellingen te verbeteren. OinO gelooft in de kracht van onderwijsgevenden en daagt iedereen daarbij uit om nieuwe wegen in te slaan en wil je inspireren tot het vinden van praktische oplossingen.
http://www.oino-advies.nl/

LEREN LEREN methode

Raak bekend met de theorie en praktijk van het visuele leren en werken.

Het onderwijs biedt leerstof talig aan: gestructureerd, op volgorde, in kleine porties en met het accent op verschillend. Jeugd gaat anders met informatie om. Meer vanuit het geheel, beeld, logische verbanden en associaties (overeenkomsten). Dat vergt omschakeling in de manier van informatie verwerven en verwerken, Vooral kinderen die moeite hebben met talig, procedureel en analytisch denken (zoals bij dyslexie, concentratieproblemen, hoge of lage intelligentie) zullen hun visuele leersysteem blijven gebruiken. Dit heeft vaak een negatieve invloed op leerresultaten. Niet de lesstof is het probleem, maar de manier van lesgeven.

De Leren Leren Methode richt zich op de oorspronkelijke visuele talenten van het brein. Door informatie congruent (bekend) te maken, wordt lesstof via een andere (snellere) route naar het langetermijngeheugen gebracht. Dit doen we o.a. met associaties, het combineren van beeld en taal, de integratie met het eigen lichaam en de zintuigen en het geven van overzicht, inzicht en doorzicht.

Met de visuele leertechnieken van de LEREN LEREN Methode wordt het ouderwets ‘stampen’ omzeild en krijgt een kind grip op taal en leren. Daarbij is er direct merkbaar resultaat, waardoor zowel zelfvertrouwen en motivatie groeit. Naast de opleiding is het ook mogelijk om studiedagen en workshops te volgen.
Meer weten? http: www.oino-advies.nl/event/122/

Eigenwijs Leren

RT-praktijk Eigenwijs Leren is aangesloten als officiële trainer bij OinO-advies en mag alle trainingen in het trainingsaanbod verzorgen, waaronder de Belbin Teamtoppers en de Opleiding tot Expert.  Aanmelding voor een training verloopt altijd via de website van OinO-advies.
http://www.oino-advies.nl/services-diensten/scholingsaanbod-oino-advies-2018-2019/

Belbin Team Toppers

Aan de slag binnen de groep (team) met de Belbin Teamrollen.

Twee decennia lang werden de psychologische wetmatigheden die van invloed zijn op het goed en bevredigend samenwerken van teams onderzocht. Mensen nemen, naast hun professionele en organisatorische rol, ook altijd een karakterrol of ‘teamrol’ aan.

Mensen zijn meer dan de som van hun individuele prestaties. In relatie met anderen komen unieke talenten en capaciteiten naar boven die zeer waardevol zijn voor de sfeer, werkwijze en de effectiviteit van de groep. Tegelijkertijd heeft iedereen gedragsvalkuilen. Als iemand zich van zijn natuurlijke teamrol bewust wordt, zal hij zich ontwikkelen en productief maken in de samenwerking met anderen. Een andere manier van ‘kijken’ naar elkaar. Maar vooral ook een nieuwe manier van stimuleren. Je bent meer dan je werk- en leervaardigheden. Jouw inbreng in de groep (maatschappij) is waardevol en uniek. Jouw specifieke talenten doen ertoe in de samenwerking met anderen!

Naast de opleiding is het ook mogelijk om studiedagen en workshops te volgen.

Opleiding expert

Onderwijskundig Onderzoek Beelddenken afnemen.

Een expert is bevoegd om compleet individueel Onderwijskundig Onderzoek (IOO) Beelddenken af te nemen bij jeugd van 5 tot 15 jaar, inclusief vastlegging. Dit IOO geeft een breed zicht op leer- en gedragsproblemen en geeft speciale aandacht aan het visuele denken in relatie tot het Wereldspel. De meerwaarde van dit non-verbale toetsen en bijbehorende verslag, geeft een breder zicht op de mogelijkheden en problemen van jeugd en wordt door scholen (IB/RT/docent) zeer op prijs gesteld. Tevens is een expert bekend met een aantal visuele leertechnieken uit de LEREN LEREN methode.

Naast de opleiding is het ook mogelijk om studiedagen en workshops te volgen.

Meer weten? Mail of bel voor een gratis adviesgesprek
brigitte@www.eigenwijsleren.nl // 0649894271

Netwerk

Ken je iemand in je netwerk voor wie dit bericht ook interessant kan zijn, stuur het dan alsjeblieft even door. Hoe meer onderwijsgevenden bekend zijn met het VISUEEL LEREN  hoe meer leerlingen in de klas volledig tot hun recht kunnen komen. Is dat niet waarvoor we het zouden moeten doen?

Loved this? Spread the word


Gerelateerde Artikelen

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
huiswerktips ebook

10 Gratis Huiswerksurvivaltips voor Beelddenkkids

Ontvangt regelmatig gratis tips voor minder huiswerkstress én het ebook met 10 huiswerksurvivaltips voor beelddenkkids VO.

>

10 Huiswerksurvivaltips voor Beelddenk Kids in het Voorgezet Onderwijs

10 huiswerksurvivaltips voor beelddenk kids