Hoe woordjes leren leuker en gemakkelijker wordt…

Mijn ervaring is dat leerlingen van de basisschool het woordjes leren voor een taal meestal nog wel leuk vinden, maar met het opgroeien komen de zorgen. Tot in groep 8 kun je je kind vaak nog wel redelijk gemakkelijk bijsturen op werk- en taakhouding. Maar dan wordt alles ineens anders. Je kind, dat tot dan toe goed aanspreekbaar was, verandert ineens in een recalcitrante puber. Die puber gaat dan ook nog eens naar de middelbare school en moet zelfstandig leren LEREN.  Daarbij hoort ook het leren van woordjes in de vreemde talen. Dan kun je er als ouder/begeleider alleen nog maar het beste van hopen…..

Moderne vreemde talen

Naast de gebruikelijke vakken, zoals Nederlands, Engels, geschiedenis, aardrijkskunde en biologie krijgt je puber ook ineens vakken zoals wiskunde, NaSk, Duits, Frans of Spaans voorgeschoteld. En bij die moderne vreemde talen moet je dus woordjes leren, soms wel 50 op één dag!

Worsteling

Dacht je tot dat moment als ouder dat het leren ‘vanzelf’ wel goed zou gaan, dan kom je er nu  achter dat dit geen vanzelfsprekendheid is. Jij moet dagelijks toezien hoe je slimme, creatieve en veelbelovende puber elke dag worstelt met ogenschijnlijk simpele taken als op tijd beginnen met huiswerk maken, een planning maken of die rij met woordjes leren.  Om het nog maar niet te hebben over andere zaken, zoals het organiseren en ordenen van spullen. Pubers lijken altijd alles kwijt te raken van schoolspullen en gymschoenen tot hun mobiel aan toe. Dit tot grote ergernis van jou, maar nooit die van henzelf…

Eén bonk frustratie

Het zoek raken van spullen vindt je puber dus niet zo’n groot probleem als jij.  Het is gewoon ‘kwijt’. Dat is alles. Toch hebben pubers en ouders/docenten wel íets gemeen. Ze ervaren allemaal gevoelens van frustratie. Die gevoelens van frustratie kun je bijna vóelen als je puber bezig is met het maken van het huiswerk. Goede cijfers halen is allang niet zo gemakkelijk meer en het leren is ook al helemaal niet meer zo leuk. Integendeel, het leren en het maken van het huiswerk levert dagelijks strijd op en soms zelfs knallende ruzie. Bij mij vlogen de sponningen af en toe uit de deuren. Je vraagt je dan als ouder wel eens af hoe het ooit nog goed moet komen. Dat komt het uiteindelijk wel, maar vaak heeft een puber daar ondersteuning bij nodig.

Frustratie bij het leren

Frustratie en Demotivatie

Saai!

Waarom is het maken van huiswerk vaak zo’n strijd die in menig puberhuishouden dagelijks wordt gevoerd? Als ouder/docent weet je dat huiswerk maken belangrijk is. Op school wordt de leerstof uitgelegd, maar er moet nog wel mee worden geoefend om ervoor te zorgen dat de leerstof ook beklijfd. Bovendien is het ook een voorbereiding op de volgende les. Als een puber huiswerk maakt en hij* snapt de leerstof niet goed, dan kan hij daarover vragen stellen in de volgende les. Dat is de theorie. In de praktijk realiseren pubers zich helemaal niet hoe belangrijk het huiswerk is voor de verwerking van de leerstof. Pubers vinden huiswerk maken vooral SAAI!

Huiswerkaanpak

Je zou natuurlijk kunnen stellen dat pubers alles saai vinden, behalve sociale media natuurlijk, maar dat is te simpel. Pubers kunnen echt wel belangstelling tonen in de les. Of zij een vak ‘saai’ vinden, heeft vaak niet eens zoveel te maken met de inhoud van het vak zelf, maar met hun eigen huiswerkaanpak. Als ik naar hun huiswerkaanpak vraag, dan vind ik het echt niet verbazingwekkend dat pubers het leren van woordjes en begrippen vervelend vinden. Dat is het namelijk ook als ze de woordjes erin proberen te ‘stampen’. Buiten het feit dat het saai is, merken ze dan ook nog vaak dat, ondanks al hun inspanningen, de leerstof maar moeilijk blijft hangen. Stampen leidt tot rampen!

Slechte schoolresultaten

Hoe effectief het leren is en dus ook het leren van woordjes hangt van een aantal factoren af, maar vooral de manier van leren bepaalt of er sprake zal zijn van leersucces. Als de aanpak bij het leren van woordjes niet past bij de manier waarop het (puber)brein werkt, dan leidt dit zonder meer tot slechte schoolresultaten. Slechte schoolresultaten leiden weer tot nog meer gevoelens van frustratie dan je puber al had. Dat is natuurlijk ook logisch. Als je puber echt zijn best heeft gedaan om het proefwerk te leren en hij haalt toch nog een onvoldoende, dan is dat natuurlijk ook heel frustrerend en demotiverend.

Emoties

Wat gebeurt er in het (puber)brein als de resultaten steeds weer tegenvallen en hoe komt dat eigenlijk?  Het puberbrein is heel gevoelig voor beloningen en straf.  Het remmende systeem in een deel van de hersenen houdt emotiegebieden bij volwassenen onder controle. Dit remmende gedeelte is bij pubers echter nog niet voldoende ontwikkeld. Juist dat emotionele gedeelte in de hersenen is gevoelig voor de positieve gevolgen van gedrag. Het controlerende deel in de hersenen is gevoelig voor de negatieve gevolgen. Pubers zijn daarom heel gevoelig voor beloning en veel minder voor straf. Als een puber een onvoldoende heeft, heeft dit dus grote invloed op zijn emoties.

emoties

Puberbrein en emoties

Moed verliezen

Een puber zal na een aantal onvoldoendes snel de moed verliezen en het simpelweg opgeven. Waarom zou je ook dag in dag uit iets oefenen als het toch geen resultaat oplevert? Een volstrekt logische gedachte, alleen lost dit de leerproblemen niet op. Soms lijkt het misschien ook wel eens dat de schoolresultaten pubers totaal onverschillig laten, maar dat is natuurlijk maar schijn. Pubers zijn doorgaans heel loyaal. Ze zijn loyaal aan hun ouders, maar ook aan hun docenten. Ze willen echt wel goed presteren, maar ze weten niet hóe ze dat voor elkaar moeten krijgen. Het is vaak geen onwil, maar de vaardigheden die nodig zijn om te plannen, tijd goed in te delen en problemen op te lossen zijn nog niet voldoende ontwikkeld. Deze vaardigheden worden ‘executieve functies’ genoemd.

Hogere denkvaardigheden

Hogere denkvaardigheden

Wat of hoe?

Veel pubers schieten niet tekort als het gaat om creatief denken. Ook is het vaak niet zo dat het niveau niet goed aansluit bij de talenten van de pubers. Ze schieten echter wel tekort als het gaat om hun verstand effectief en efficiënt te gebruiken.  Bij het leren van woordjes of bij het leren van het huiswerk in het algemeen is het probleem dus niet dat ze niet weten WAT ze moeten leren. Het probleem is dat ze niet weten HOE ze het moeten doen. Ze leren daarom vaak op een hele traditionele, talige manier, het bekende ‘stampwerk’. Deze manier sluit onvoldoende aan bij de werking van het (puber)brein.

Linker- en rechter hersenhelft

Helaas zorgt ‘stampen’ dus niet voor de gewenste schoolresultaten. Het zorgt voornamelijk voor stress, demotivatie, vermoeidheid en verspilling van kostbare tijd. En leuk en gemakkelijk is al dat stampwerk zeker niet. Het grootste probleem is dat bij deze traditionele manier van leren voornamelijk gebieden in de linkerhersenhelft worden geactiveerd. Het is echter belangrijk om het totale brein in te schakelen bij het leren, dus ook bij een relatief eenvoudige taak als het leren van woordjes. Juist de creatieve rechterhersenhelft maakt het leren leuker en gemakkelijker. Informatie die opvalt kun je echt veel beter en sneller onthouden.

analyse en emoties

Hoe dan?

We weten dat alleen ‘stampen’ niet werkt bij het leren van woordjes . Maar hoe leer je die woordjes dan wel? Hoe maak je in het algemeen het leren leuker en gemakkelijker?  Als je ervoor zorgt dat je aansluit bij de werking van het puberbrein, dan gaat het meestal al een stuk gemakkelijker. Als woordjes leren gemakkelijker is en minder tijd kost, dan wordt het vanzelf ook minder saai en demotiverend. De meeste pubers houden wel van een beetje actie-en sensatie, dus die elementen voegen we toe aan het leren van woordjes.

 5 direct toepasbare tips

  1. Gebruik niet alleen taal, maar ook plaatjes 
  2. Gebruik kleuren (hoe feller, hoe beter)
  3. Maak leerstof bijzonder: hoe gekker, hoe beter!
  4. Beweeg bij het leren
  5. Maak een mindmap

Ook al gaat je puber maar met één tip aan de slag, dan zullen de schoolresultaten al snel verbeteren. Als de resultaten beter worden, ervaart je puber huiswerksucces. Dit is weer belangrijk, omdat het puberbrein zo gevoelig is voor beloningen.  Bij succes wordt er een stofje aangemaakt in het brein: dopamine. Dit is een ‘beloningsstofje’.  Je puber zal de volgende weer succes willen hebben en zo wordt een andere, effectieve huiswerkaanpak als vanzelf ingeslepen. De vicieuze cirkel van huiswerk maken en strijd wordt daarmee doorbroken. Je puber blij en jij misschien nog blijer, want de rust in huis kan zo eindelijk weer terugkeren.

beloning

Nieuwe Normaal

De middelbare scholen zijn weer open, maar dat betekent in het ‘Nieuwe Normaal’ dat maar een beperkt aantal lessen op school wordt gegeven. Vrijwel alle scholen gaan voor het grootste deel door met de online lessen. Sommige scholen vinden zelfs dat een paar mentorgesprekken tot de zomer voldoende zijn. De scholen verwachten dat het afstandsonderwijs nog lang door gaat. Het zou wel eens tot begin volgend jaar kunnen duren, voordat we weer terug zijn bij het ‘Oude Normaal’.

Back to School

#backtoschool
Om leerlingen in de tussenliggende periode te ondersteunen, geef ik veel gratis tips op sociale media ‘hoe te leren’ en ‘waar te beginnen’. Omdat veel pubers wel wat extra ondersteuning kunnen gebruiken bij het woordjes leren en het mijn gezonde obsessie is om hen daarbij te helpen, ben ik in de zomermaanden juni, juli en augustus de actie #backtoschool gestart. In de actieperiode kunnen pubers in het middelbaar onderwijs de ONLINE TRAINING WOORDJES EN BEGRIPPEN LEREN met 40 % korting volgen. De training kan nu bovendien LIVE ONLINE worden gevolgd dus iedereen die zich aanmeldt, krijgt persoonlijke begeleiding van mij plus nog 3 waardevolle bonussen. Gekker kan ik het echt niet maken…

Dus, worstelt jouw puber ook met het:

  • Leren en onthouden van woordbetekenissen  in het Nederlands?
  • Leren en onthouden van woorden Frans, Duits, Engels of Latijn?
  • Leren van begrippen bij vakken als aardrijkskunde, geschiedenis en economie?

Mijn  onlinetraining Woordjes en Begrippen leren is afgestemd op de allernieuwste wetenschappelijke inzichten over ‘LEREN LEREN’ voor pubers. De training is speciaal geschikt voor Beelddenkers, pubers met Dyslexie, AD(H)D, maar ook voor hoogbegaafde pubers. Heel vaak wordt gedacht dat hoogbegaafde pubers alles wel ‘vanzelf’ leren, maar niets is minder waar. Juist deze groep moet het leren echt LEREN. Zij hebben vaak moeite met automatiseren, omdat zij leren op inzicht. Hoogbegaafden zijn dan ook relatief vaak beelddenkers. 

Wil je meer informatie over mijn Back to School actie? Klik dan hier!

Back to School zomer 2020