Beelddenken signaleren met het Wereldspel
Individueel Onderzoek voor leerlingen
 Basis- en Voortgezet onderwijs
Hallo ouder van een zoon/dochter
die tobt met spellen, lezen, woordjes leren of plannen.
 • Heeft je zoon/dochter problemen op school met het leren spellen, lezen of met woordjes leren en plannen?

 • Zijn dit problemen die niemand had verwacht?

 • Heb je dan ook het idee dat het er wel inzit, maar dat het er op school gewoon niet uitkomt?

 • Is je zoon/dochter daardoor behoorlijk onzeker geworden?

 • Of gooit hij/zij inmiddels de kont tegen de kribbe?

 • Heb je het vermoeden dat de leerproblemen van je zoon/dochter misschien worden veroorzaakt door het beelddenken?

 • Wil je dit graag zeker weten, zodat hij/zij thuis en op school de juiste hulp kan krijgen?
Wil je graag weten waardoor de spelling- en leesproblemen van je kind worden veroorzaakt, zodat er op school en thuis de juiste hulp kan worden geboden?
Beelddenken
Bij de geboorte is ieder mens voor 100% beelddenker. In de loop van de jaren leren kinderen praten en worden er klanken gekoppeld worden aan beelden. Dit wordt taaldenken genoemd.

Het taaldenken ontwikkelt zich echter niet bij alle kinderen in dezelfde mate. Sommige kinderen blijven een voorkeur hebben voor visueel-ruimtelijk denken (beelddenken). Zij verwerken en onthouden leerstof op een andere manier.
Basisschool

Op de basisschool ontstaan vaak onverwachte problemen. In groep 1 en 2 komen die nog niet naar voren. Integendeel, je kind doet het daar heel goed en de CITO-toetsen laten vaak een A- of een B-score zien. In groep 3 en soms zelfs pas in groep 4 ontstaan er echter problemen met spellen, lezen en rekenen.

De school biedt de leerstof voornamelijk aan op een ‘talige’ manier. Zo leren kinderen in groep 3 spellen met de ‘oren’, terwijl beeldenkers juist moeten leren spellen via de ‘ogen’. Zij verwerken leerstof dus echt op een andere manier die niet aansluit bij de methode van de school. Hierdoor ligt de weg open naar leerproblemen en gevoelens van frustratie.

Het is dus belangrijk om te weten of beelddenken de oorzaak van de lees- en spellingproblemen kan zijn. Als je weet dat de problemen van je zoon/dochter inderdaad door het beelddenken komen, kun je hem/haar thuis alleen helpen door op een ándere manier te leren leren. Blijven oefenen op de talige manier van school zal alleen maar leiden tot nog meer frustratie bij je kind en bij jou zelf.

Middelbare school

Als je zoon/dochter op de middelbare school zit, zijn er vrijwel altijd problemen met het leren van de vreemde talen. Vooral het leren van woordjes is lastig en dat lukt zeker niet door ze alleen ‘erin te stampen’.

Beelddenkende leerlingen blijven hun leervoorkeur hun hele leven houden. Dus ook op de middelbare school is het belangrijk dat een leerling zijn/haar visuele talenten inzet om leerstof te verwerken en te onthouden.

Wat kan ik voor je doen?
Om te weten of je zoon/dochter een beelddenker is, neem ik het Wereldspel onderzoek af en dit is het resultaat…..
 • Je weet of je kind een beelddenker of een taaldenker is.

 • Je hebt inzicht in het denkniveau van je kind.

 • Je hebt inzicht in de natuurlijke voorkeur van leren.

 • Je weet of je kind inmiddels onzeker is geworden over zijn/haar leerprestaties.

 • Of dat er andere belemmeringen zijn die het leren op school in de weg staan.

 • Je krijgt praktische adviezen voor school en thuis die je direct kunt toepassen.

 • Je kind krijgt ook zelf inzicht in zijn/haar manier van leren.

 • Je kind leert beseffen dat hij/zij talenten genoeg heeft, maar dat hij/zij op een andere manier leert dan de meeste kinderen.

 • Je kind voelt zich hierdoor begrepen en erkent in zijn/haar manier van leren: het beelddenken.

 • Gevoelens van frustratie verminderen hierdoor en je kind krijgt weer zin in leren!
Ja! Ik kies voor het Wereldspel Onderzoek.  

Ik wil graag weten of de leerproblemen van mijn zoon/dochter worden veroorzaakt door het Beelddenken.

Ik ontvang graag praktische adviezen voor school en thuis, zodat mijn zoon/dochter wél leersucces ervaart.


Hoi, ik ben Brigitte, jouw enthousiaste en gedreven Beelddenk-en Dyslexiecoach
Ik ben jouw enthousiaste en gedreven Beelddenk-en Dyslexiecoach.

Toen ik als zelfstandig remedial teacher in 2010 startte met mijn bedrijf Eigenwijs Leren en mij specialiseerde in het begeleiden van beelddenkende leerlingen, werd ik uitgelachen door alle dyslexie-experts.

Niemand geloofde in mij. Denken in beelden, dat was toch gewoon geneuzel. Sterker nog: denken in beelden, dat bestaat simpelweg niet.

Maar ik wist beter… Ik ervoer dagelijks de onmacht en frustratie van leerlingen die thuis al veel extra hadden geoefend en erg hun best deden, maar desondanks een grote taal-en/of rekenachterstand hadden opgelopen.
Dit raakte me erg en ik besloot me nog meer te gaan verdiepen in het concept beelddenken.    

Nu, heel veel trainingen, wetenschappelijk onderzoek en ervaringen later lach ik, want inmiddels heb ik bij honderden leerlingen, die totaal gefrustreerd waren door hun negatieve schoolprestaties, een beelddenkonderzoek afgenomen en ze succesvol op weg geholpen op school en in mijn eigen praktijk.

Het resultaat is dat dat deze leerlingen weer goede cijfers halen en dat hun motivatie en zelfvertrouwen een flinke boost kregen.  Nu wil iedereen graag weten van mij weten hoe ik dat doe en welke adviezen ik heb voor school en voor thuis. Ik deel ze graag met jou!

Omdat ik het heel belangrijk vind om van alle (wetenschappelijke) ontwikkelingen op het gebied van Beelddenken op de hoogte te zijn, volg ik zelf nog regelmatig trainingen en workshops.

Ik sta bovendien geregistreerd als gecertificeerd Beelddenkexpert en Beelddenktrainer bij Kind in Beeld.
https://www.kindinbeeld.nl/professionals-in-de-regio/


Het Wereldspel: veel meer dan alleen spelmateriaal
Het Wereldspel is veel meer dan alleen ‘simpel’ spelmateriaal. Het is het enige non-verbale onderzoeksinstrument in Nederland. Dat wil zeggen dat je zoon/dochter vrijuit kan bouwen en verder niets hoeft te zeggen tijdens het onderzoek.

Het Wereldspel is hierdoor uitermate geschikt voor niet-talige kinderen, zoals beelddenkers, dyslectische kinderen of kinderen met faalangst.

Bij andere testen die vaak worden gebruikt, speelt de taal meestal wél een belangrijke rol. Het resultaat is dan vaak dat de score de talenten van je beelddenkende kind onvoldoende recht doen.
Wereldspel Onderzoek: hoe gaat het in zijn werk?

Het Wereldspel bestaat uit verschillende soorten materialen, zoals mensen, auto’s, bomen en dieren, waarmee een dorp wordt gebouwd.

Bij het bouwen van het dorp laat het je zoon/dochter zien hoe hij/zij zichzelf ziet in zijn ‘wereld, dus in zijn directe omgeving.

Aan de manier van bouwen kan ik zien of je zoon/dochter hoe hij/zij het beste leert.

Vragen die beantwoord kunnen worden:
* Is hij/zij een beelddenker of een taaldenker?
* Bouwt hij/zij op het niveau bouwt dat bij de leertijd?  
* Zijn er al gevoelens van onzekerheid, boosheid of andere gevoelens die het leren in de weg zouden kunnen staan?

Het antwoord op deze vragen bepaalt welke hulp je zoon/dochter nodig heeft om wél leerresultaat te behalen.
Filmpje Wereldspel
Op het onderstaande filmpje over het Wereldspel,  krijg je een goed idee wat het spel inhoudt.

Wat gebeurt er na het Wereldspel Onderzoek?
Je ontvangt een schriftelijk verslag van het onderzoeksresultaat.

Je krijgt praktische leeradviezen waarmee je direct thuis aan de slag kunt gaan.

Je krijgt ook adviezen voor de leerkracht, zodat hij/zij weet hoe het lesaanbod beter kan aansluiten bij de manier van leren van je kind.

Je krijgt adviezen hoe om te gaan met eventuele gevoelens van frustratie, boosheid of onzekerheid.  
Praktische informatie over het Wereldspel Onderzoek

Het Wereldspel Onderzoek wordt afgenomen bij RT-praktijk Eigenwijs Leren (Leiden e.o.).

Het is mogelijk het onderzoek, tegen reiskostenvergoeding, te laten afnemen in de eigen woonomgeving.


De kosten voor een Wereldspel Onderzoek bedragen € 197,– *

Dit is inclusief:

(Telefonisch) Intakegesprek,
Uitgebreid onderzoeksverslag met praktische en direct toepasbare adviezen,
Nabespreking van het onderzoek.

*(exclusief reiskosten)

Voor wie is het Wereldspel Onderzoek?
Het Wereldspel Onderzoek wordt afgenomen bij kinderen in de leeftijd van 6 t/m 15 jaar die moeite hebben met spellen, lezen, rekenen, concentratie, woordjes leren of plannen.
Wat zeggen ouders over het Wereldspel Onderzoek?
'Door het Wereldspel kwamen we als ouders erachter dat onze zoon Tom heel slim was, maar dat dit er op school niet uitkwam.’  De leerkracht heeft de adviezen van Brigitte opgevolgd en nu gaat het steeds beter. Tom zit nu niet meer in de stress als hij een dictee krijgt. Hij weet nu dat hij de spelling van woordjes niet moet oefenen met zijn oren, maar met zijn ogen! Dit was echt een “eye-opener” voor hem en ook voor ons.' 

'Dat Lisa op haar tenen liep en veel boosheid in zich had, kwam direct uit het Wereldspel naar voren. Met zoveel stress was het zinloos om thuis te blijven oefenen met reken. Op advies zijn we eerst gaan werken aan het zelfvertrouwen van Lisa. Ook hebben we haar inzicht gegeven in haar unieke manier van denken, waardoor ze zich veel meer begrepen voelde.'


'De brugklas was een complete terugval. De rapportcijfers lieten niet zien wat onze zoon Marnix werkelijk kon, maar er waren geen aanwijzingen voor dyslexie. Het Wereldspel Onderzoek gaf ons duidelijkheid. Onze zoon bleek een echte beelddenker te zijn. We hebben het advies gekregen hem zoveel mogelijk te laten leren en oefenen vanuit de visueel-ruimtelijk kant. Hij weet zelf nu ook beter wat zijn mogelijkheden en valkuilen zijn”. Dit heeft ervoor gezorgd dat hij nu woordjes van Engels op een andere manier leert. Ook maakt hij veel mindmaps. Hij kan hiermee de leerstof veel makkelijker onthouden, want nu ziet het eruit als een ‘plaatje’.'
Ja! Ik kies voor het Wereldspel Onderzoek.  

Ik wil graag weten of de leerproblemen van mijn zoon/dochter worden veroorzaakt door het Beelddenken.

Ik ontvang graag praktische adviezen voor school en thuis, zodat mijn zoon/dochter wél leersucces ervaart.


Heb je nog vragen?
Heb je nog een vraag voordat je je aanmeldt? Stel deze dan via deze pagina of stuur een mail. Je krijgt dan z.s.m. en uiterlijk binnen één werkdag een reactie. Dit kan per mail of telefoon zijn, afhankelijk van je vraag.
Warme groet,

Thanks for subscribing. Share your unique referral link to get points to win prizes..
Loading..