Remedial teaching VO in het kort:

  • één keer per week 60 minuten
  • individueel
  • voor begeleiding van leerlingen met ernstige taal- of andere leerproblemen, zoals dyslexie, dyscalculie, AD(H)D.

Dyslexie

Remedial teaching (RT) is individuele begeleiding voor leerlingen met dyslexie of andere taal- en leerproblemen. Ook kan desgewenst een dyslexiescreeningsonderzoek worden afgenomen. Na een periode van een aantal maanden RT kan pas worden vastgesteld of een leerling in aanmerking komt voor een nader dyslexieonderzoek, waarbij een dyslexieverklaring kan worden afgegeven.

Dyslexie op de middelbare school

Voor leerlingen met dyslexie is de overgang naar de middelbare school een grote stap. Naast Nederlands zijn er de moderne vreemde talen die vaak problemen opleveren. Bovendien moet er veel gelezen worden bij de zaakvakken. Bij RT krijgt een leerling handvatten om met die vakken en vaardigheden om te gaan. Ook is het voor hen heel nuttig om de 6-weekse training
Snel leren = Leuk leren te volgen, zodat zij sneller leren lezen en beter leren plannen.

Denkstappenplannen en studievaardigheden

De leerstof van school staat centraal. Wij kijken wat een leerling nodig heeft om zich de stof eigen te maken. Vaak zijn dat denkstappenplannen voor meer structuur, maar ook kaartjes, symbolen en kleuren helpen de leerlingen bij het verwerken van de leerstof en het memoriseren daarvan.

Digitale hulpmiddelen

Bij Eigenwijs Leren kunnen leerlingen digitale hulpmiddelen uitproberen, zoals het tekst-naar-spraakprogramma L2S. Ook kan advies gegeven worden over andere hulpmiddelen, zoals de Reading pen en het programma Kurzweil.

AD(H)D

Eigenwijs Leren begeleidt ook leerlingen met AD(H)D, eventueel in combinatie met andere problemen, zoals dyslexie. Voor veel leerlingen met AD(H)D is de leerstof echter niet het probleem, maar de manier van leren. Voor leerlingen met AD(H)D biedt Eigenwijs Leren daarom de individuele training Zelf plannen aan. De 6-weekse training Snel leren = Leuk leren biedt eveneens de mogelijkheid de planningsvaardigheden beter onder de knie te krijgen.

Handelingsplan en verslag

Aan remedial teaching gaat altijd een Individueel pedagogisch didactisch onderzoek vooraf. Op grond van de uitkomsten daarvan stelt de remedial teacher een persoonlijk handelingsplan op met de doelen voor de begeleiding. Na 3 maanden volgt een evaluatie, waarna de doelen voor de volgende periode worden vastgesteld. Aan het einde van de begeleiding volgt een afsluitend verslag.

Contact met ouders/school

Er wordt structureel contact met ouders, mentoren en remedial teachers op de school onderhouden. Indien van belang wordt er contact opgenomen met externe verwijzers, zoals de ambulant begeleider, de huisarts of maatschappelijk werk. Ouders wordt vooraf gevraagd hiervoor schriftelijk toestemming te geven.

 

Remedial teaching rekenen/wiskunde

De ondersteuning voor Veda van Brigitte kwam als een welkome hulp na vele jaren gemodder op school waar veel extra werk werd gedaan zonder resultaat. Na inspanning van Brigitte maakte Veda voor het eerst een significante vooruitgang op het gebied van rekenen. Ze is zeer betrokken bij het proces, denkt altijd mee en is sympathiek en toega kelijk. Ik heb Brigitte aan iedereen aangeraden die ik spreek over kinderen met leerachterstanden en binnenkort begint mijn zoon een training Leren leren.

Claudia, moeder van Veda