Beelddenkonderzoek: 

"Als leren niet vanzelf gaat....!"
Individueel Pedagogisch-Didactisch onderzoek voor leerlingen basisonderwijs
Hallo ouder van een kind dat tobt met spellen, lezen en concentratie.
 • Heeft je kind  (onverwachte) problemen op school met het leren spellen, lezen of rekenen?

 • Loopt hij/zij op de tenen?

 • Of heb je juist het idee dat het er wel inzit, maar dat het er op school gewoon niet uitkomt?

 • Merk je thuis ook dat je kind hierdoor gefrustreerd is geraakt en niet goed in zijn/haar vel zit?

 • Heb je zelf al veel extra geoefend, maar heb je het idee dat dit eigenlijk alleen maar averechts werkt?


Wil je graag weten of beelddenken de oorzaak is van de spelling- en leesproblemen van je kind, zodat er op school en thuis de juiste hulp kan worden geboden?
Beelddenken
Bij de geboorte is ieder mens voor 100% beelddenker. In de loop van de jaren leren kinderen praten en worden er klanken gekoppeld worden aan beelden. Dit wordt taaldenken genoemd.

Het taaldenken ontwikkelt zich echter niet bij alle kinderen in dezelfde mate. Sommige kinderen blijven een voorkeur hebben voor visueel-ruimtelijk denken (beelddenken). Zij verwerken en onthouden leerstof op een andere manier.

Hierdoor ontstaan vaak onverwachte problemen met spellen, lezen en rekenen, want de school biedt de leerstof voornamelijk aan op een ‘talige’ manier. Zo leren kinderen in groep 3 spellen met de ‘oren’, terwijl beeldenkers juist moeten leren spellen via de ‘ogen’.

Het is dus belangrijk om te weten of beelddenken de oorzaak van de lees- en spellingproblemen kan zijn. Als je weet dat de problemen van je kind inderdaad door het beelddenken komen, kun je je kind thuis alleen helpen door op een ándere manier te leren leren. Blijven oefenen op de talige manier van school zal alleen maar leiden tot nog meer frustratie bij je kind en bij jou zelf.
Wat kan ik voor je doen?
Om te weten welke hulp je kind nodig heeft, neem ik een Beelddenkonderzoek af met het volgende resultaat:
 • Je weet of je kind een beelddenker of een taaldenker is.

 • Je hebt inzicht in het leer-en denkniveau van je kind.

 • Je hebt inzicht in de natuurlijke voorkeur van leren.

 • Je weet hoe je kind het beste kan onthouden.

 • Je krijgt praktische adviezen voor school en thuis die je direct kunt toepassen.

 • Je kind krijgt ook zelf inzicht in zijn/haar manier van leren.

 • Je kind voelt zich begrepen en erkend in zijn/haar manier van leren.

 • Je kind ervaart door het toepassen van de adviezen direct leersucces.

 • Je kind krijgt rust in het hoofd.
Ja! Ik kies voor het Beelddenkonderzoek. 
 
Ik wil graag weten hoe mijn kind het beste leert en ik ontvang graag praktische adviezen voor school en thuis, zodat mijn zoon/dochter wél leersucces ervaart.
Hoi, ik ben Brigitte, jouw enthousiaste en gedreven Beelddenk-en Dyslexiecoach
Ik ben jouw enthousiaste en gedreven Beelddenk-en Dyslexiecoach.

Toen ik als zelfstandig remedial teacher in 2010 startte met mijn bedrijf Eigenwijs Leren en mij specialiseerde in het begeleiden van beelddenkende leerlingen, werd ik uitgelachen door alle dyslexie-experts.

Niemand geloofde in mij. Denken in beelden, dat was toch gewoon geneuzel. Sterker nog: denken in beelden, dat bestaat simpelweg niet.

Maar ik wist beter… Ik ervoer dagelijks de onmacht en frustratie van leerlingen die thuis al veel extra hadden geoefend en erg hun best deden, maar desondanks een grote taal-en/of rekenachterstand hadden opgelopen.

Dit raakte me erg en ik besloot me nog meer te gaan verdiepen in het concept beelddenken.    
Nu, heel veel trainingen, wetenschappelijk onderzoek en ervaringen later lach ik, want inmiddels heb ik bij honderden leerlingen, die totaal gefrustreerd waren door hun negatieve schoolprestaties, een beelddenkonderzoek afgenomen en ze succesvol op weg geholpen op school en in mijn eigen praktijk.

Het resultaat is dat dat deze leerlingen weer goede cijfers halen en dat hun motivatie en zelfvertrouwen een flinke boost kregen.  Nu wil iedereen graag weten van mij weten hoe ik dat doe en welke adviezen ik heb voor school en voor thuis. Ik deel ze graag met jou!

Omdat ik het heel belangrijk vind om van alle (wetenschappelijke) ontwikkelingen op het gebied van Beelddenken op de hoogte te zijn, volg ik zelf nog regelmatig trainingen en workshops.

Ik sta bovendien geregistreerd als gecertificeerd Beelddenkexpert en Beelddenktrainer bij Kind in Beeld.
https://www.kindinbeeld.nl/professionals-in-de-regio/

Waaruit bestaat het Beelddenkonderzoek?
Het Beelddenkonderzoek bestaat uit 5 onderdelen:

 • Wereldspel: het Wereldspel geeft duidelijkheid of je kind een beelddenker is en laat zien of er mogelijke andere problemen zijn ontstaan waaraan (eerst) gewerkt moet worden.

 • Pedagogisch en didactisch onderzoek: geeft inzicht in het leer- en denkniveau van je kind en maakt duidelijk hoe je zoon/dochter zijn/haar taken aanpakt.

 • Raventest: non-verbale intelligentietest die aangeeft wat het leer-en denkniveau is van je kind.

 • Geheugenonderzoek: laat zien via welke leeringang je kind de lesstof het beste kan onthouden.

 • Leerstijlenonderzoek: geeft de natuurlijke voorkeursleerstijl aan van je kind.
Hoe gaat het Beelddenkonderzoek in zijn werk?
Het beelddenkonderzoek start met het Wereldspel. Het kind wordt gevraagd om een dorp te bouwen met de materialen uit het Wereldspel. Uit de manier van bouwen kan worden opgemerkt in hoeverre het kind nog in beelden denkt. Ook laat het kind zien in hoeverre het leerbelemmeringen, zoals faalangst of frustratie heeft ontwikkeld.

Het volgende onderdeel is een pedagogisch-didactisch onderzoek. In dit gedeelte wordt uitgebreid onderzocht in hoeverre het kind het lezen, spellen en rekenen heeft geautomatiseerd. Daarbij wordt er ook gekeken welke strategieën het kind zelf gebruikt en in hoeverre die effectief zijn. Daarnaast wordt er een non-verbaal onderzoek afgenomen. Deze non-verbale intelligentietest meet het ruimtelijk inzicht. Het kind krijgt 60 puzzelstukken te zien, oplopend in moeilijkheidsgraad, waarbij hij/zij steeds het ontbrekende stuk moet zoeken.

Test Fixatie-Disparatie.  Dit is een oog-volg-probleem. Er wordt gekeken naar de samenwerking van de ogen over de middenlijn. Als deze samenwerking niet volledig is, kan dat problemen geven met leren lezen en spellen.

Vester geheugentest: in dit gedeelte wordt onderzocht in hoeverre het visuele, auditieve, kinesthetisch en leesgeheugen zich heeft ontwikkeld.

Leerstijlenonderzoek: bij het leerstijlenonderzoek worden 8 verschillende leerstijlen onderzocht. De leerstijlen die dominant aanwezig zijn, vormen de basis van de voorkeursleerstijl van het kind.

Het beelddenkonderzoek met het kind zelf duurt 3 tot 4 uur. De gehele procedure neemt 10 tot 12 klokuren in beslag. Het onderzoek wordt afgenomen zonder aanwezigheid van de ouder(s).
Wat gebeurt er met de resultaten?
Je ontvangt een uitgebreid schriftelijk verslag van alle onderzoeksresultaten.

Je krijgt praktische adviezen waarmee je direct thuis aan de slag kunt gaan.

Je krijgt adviezen voor de leerkracht, zodat hij/zij weet hoe het lesaanbod beter kan aansluiten bij de manier van leren van je kind.

Je krijgt adviezen om de concentratie te vergroten.
Praktische informatie over het Beelddenkonderzoek

Het Beelddenkonderzoek wordt afgenomen bij RT-praktijk Eigenwijs Leren (Leiden e.o.).
Het is mogelijk het onderzoek, tegen reiskostenvergoeding, te laten afnemen in de eigen woonomgeving.

De kosten voor een Beelddenkonderzoek bedragen € 597,– *

Dit is inclusief:

(telefonisch) intakegesprek,
Uitgebreid onderzoeksverslag met praktische en direct toepasbare adviezen,

Nabespreking van het onderzoek,
*(exclusief reiskosten)
Ja! Ik wil graag weten of de lees- en spellingproblemen van mijn zoon/dochter mogelijk worden veroorzaakt door dyslexie. 

Ik ontvang graag praktische adviezen voor school en thuis, zodat mijn zoon/dochter 
meer succeservaringen krijgt.

Voor wie is het Beelddenkonderzoek?
Het Beelddenkonderzoek wordt afgenomen bij kinderen in de leeftijd van 5 t/m 12 jaar die moeite hebben met spellen, lezen, rekenen en/of concentratie.
Wat zeggen ouders, leerlingen en professionals?
"Ik dacht echt dat mijn dochter Laurine dyslexie had. Het spellen en lezen wilden maar niet lukken. Na het beelddenkonderzoek ben ik direct thuis met de adviezen aan de slag gegaan.  Op dit moment heeft mijn dochter haar achterstand bijna ingelopen. Ze voelt zich niet meer 'dom'. Ze weet nu dat ze genoeg talenten heeft, maar dat ze op een andere manier leert dan de meeste andere kinderen. Doordat we nu weten hoe ze haar taken moet aanpakken, gaat het echt veel beter op school. We zijn heel blij dat we dit onderzoek hebben laten doen”.
"Door het Wereldspel kwamen we als ouders erachter dat onze zoon Tom heel slim was, maar dat dit er op school niet uitkwam.’  De leerkracht heeft de adviezen van Brigitte opgevolgd en nu gaat het steeds beter. Tom zit nu niet meer in de stress als hij een dictee krijgt. Hij weet nu dat hij de spelling van woordjes niet moet oefenen met zijn oren, maar met zijn ogen! Dit was echt een “eye-opener” voor hem en ook voor ons.’

“Dat Lisa op haar tenen liep en veel boosheid in zich had, kwam direct uit het beelddenkonderzoek naar voren. Met zoveel stress was het zinloos om thuis te blijven oefenen met reken. Op advies zijn we eerst gaan werken aan het zelfvertrouwen van Lisa. Ook hebben we haar inzicht gegeven in haar unieke manier van denken, waardoor ze zich veel meer begrepen voelde.”

“De brugklas was een complete terugval. De rapportcijfers lieten niet zien wat onze zoon Marnix werkelijk kon, maar er waren geen aanwijzingen voor dyslexie. Het beelddenkonderzoek gaf ons duidelijkheid. Onze zoon bleek een echte beelddenker te zijn. We hebben het advies gekregen hem zoveel mogelijk te laten leren en oefenen vanuit de visueel-ruimtelijk kant. Hij weet zelf nu ook beter wat zijn mogelijkheden en valkuilen zijn. Zo maakt hij aantekeningen in de klas nu in een speedmindmap, een snelle manier van mindmappen om zich in klas beter te kunnen concentreren. Door een plaatje te maken van het verhaal van de docent krijgt onze zoon direct overzicht van de leerstof. Dit maakt het leren en onthouden veel makkelijker”.  
Ja! Ik wil graag weten of de lees- en spellingproblemen van mijn zoon/dochter mogelijk worden veroorzaakt door dyslexie. 

Ik ontvang graag praktische adviezen voor school en thuis, zodat mijn zoon/dochter 
meer succeservaringen krijgt.

Heb je nog vragen?
Heb je nog een vraag voordat je je aanmeldt? Stel deze dan via deze pagina of stuur een mail. Je krijgt dan z.s.m. en uiterlijk binnen één werkdag een reactie. Dit kan per mail of telefoon zijn, afhankelijk van je vraag.
Warme groet,

Thanks for subscribing. Share your unique referral link to get points to win prizes..
Loading..