REMEDIAL TEACHING VOOR LEERLINGEN IN HET BASIS-EN VOORTGEZET ONDERWIJS  
REMEDIAL  TEACHING: ALS LEREN NIET VANZELF GAAT! 

Gespecialiseerde hulp voor leerlingen van 6 - 18 jaar
Heb jij een zoon/dochter die dag in dag uit worstelt met het werk van school?   
 • Heeft je kind hardnekkige problemen op school met het leren spellen, lezen of rekenen?

 • Kan je kind de spellingregels maar niet onthouden en schrijft het in groep 5/6 nog steeds 'katen' of 'paart'?

 • Lijkt het automatiseren van de tafels een onbegonnen missie?

 • Heb je een puber die maar blijft tobben met de spelling van woordjes in het Engels, Frans of Duits?

 • Of een puber die eerder een reken/wiskunde knoop heeft in plaats van een wiskundeknobbel?

 • Lukt het maar niet om de aandacht bij het werk te houden  ?

 • Of leert je puber juist hard, maar komt dat er op de toets niet uit, waardoor de frustraties zich thuis opstapelen?

 • Weet je puber niet goed op welke manier hij/zij het schoolwerk kan aanpakken, zodat het wel lukt?

 • Oefen jij als ouder extra thuis, maar heeft dat weinig resultaat, zodat jij en je kind daar allebei schoon genoeg van hebben?   
Herken je één of meer van bovenstaande situaties en wil je graag weten welke hulp je kind nodig heeft om wél goede resultaten te halen op school? 
Wat is Remedial Teaching?
Iedere ouder heeft wel verwachtingen over wat zijn/haar zoon/dochter kan of zou moeten kunnen. Soms gebeurt het echter dat je zoon/dochter, om welke reden dan ook, op school niet kan laten zien wat het in zich heeft. Hij/zij werkt hard, maar toch blijven de cijfers achter of je zoon/dochter weet thuis alle antwoorden op de toetsvragen, maar op de toets zelf niet meer. Als de resultaten steeds weer tegenvallen, dan liggen frustratie en demotivatie op de loer en zo'n vat vol frustraties zit dan bij jou op de bank...

Er zijn veel verschillende oorzaken waarom het leren niet altijd vanzelf gaat. Er kan sprake zijn van een leer- of taalachterstand of er is sprake van een leerbelemmering, zoals bijvoorbeeld dyslexie, dyscalculie, AD(H)D.

Het kan ook zo zijn dat je zoon/dochter leert op een manier die niet bij hem/haar past of die niet efficiënt is. Dit is vaak het geval bij beelddenkende kinderen/pubers. De school biedt de leerstof meestal aan op een 'talige' manier, terwijl beelddenkende kinderen meer baat hebben bij visueel en bewegend leren.

Als je zoon/dochter ondersteuning kan gebruiken op school, kun je als ouder kiezen voor verschillende vormen van extra begeleiding, waaronder Remedial Teaching.
Remedial Teaching
Remedial Teaching is een gespecialiseerde vorm van begeleiding voor leerlingen met dyslexie of andere leerproblemen, zoals rekenproblemen, problemen met het technisch/begrijpend lezen, problemen met het leren leren en/of concentratieproblemen. Deze problemen zijn vaak hardnekkig. Je zoon/dochter heeft op school al extra begeleiding gekregen en/of hij/zij heeft thuis al veel extra geoefend. Al dit extra oefenwerk heeft meestal nog niet veel opgeleverd, behalve dan nog meer frustratie, demotivatie en/of faalangst.

Soms is er al een echte leerachterstand ontstaan die aangepakt moet worden. Dan is je zoon/dochter niet gebaat bij een begeleiding die 'meer-van-hetzelfde' biedt. Er is een individuele aanpak nodig die aansluit bij zijn/haar niveau en manier van leren: remedial teaching.

Remedial Teaching mag alleen worden gegeven door een gediplomeerd Remedial Teacher.

Dyslexie
Als je vermoedt dat je zoon/dochter dyslectisch is, dan kan er een dyslexie screeningsonderzoek worden afgenomen (DST). Na een periode van drie maanden RT kan pas worden vastgesteld of je zoon/dochter in aanmerking komt voor een uitgebreid dyslexieonderzoek, waarna mogelijk een dyslexieverklaring wordt afgegeven.
Wat kan ik voor je doen?
Remedial Teaching Basisonderwijs  
Remedial Teaching Voortgezet Onderwijs
 • Rekenen BAO: automatiseren van tafels, getalbegrip, breuken, procenten, kommagetallen, klokkijken.

 • Spelling BAO: zwak woordbeeld, automatiseren van spellingregels, werkwoordspelling.

 • Lezen BAO: verbeteren technisch en begrijpend lezen

 • Sociaal-Emotioneel: faalangstreductie, zelfbeeld verbeteren.

 • Leren leren: plannen, organiseren en leren van huiswerk en proefwerken, hulp bij het schrijven van werkstukken en verslagen, automatiseren van woorden/begrippen, jaartallen of plaatsnamen.

 • Concentratie:  focus en taakgerichtheid verbeteren.
 • Spelling- en Grammatica Nederlands, Engels, Frans, Duits of Spaans.

 • Klassieke Talen, Latijn en Grieks
  memoriseren, vertalen, grammatica.

 • Schrijven van Verslagen en Werkstukken 
  opbouw, structuur, spelling, grammatica.

 • Studerend Lezen: hoofd-en bijzaken onderscheiden, aanleren woord- en leesstrategieën, sneller en geconcentreerder lezen.

 • Hulp bij Wiskunde- en Rekenproblemen en/of dyscalculie VO en MBO.

 • Memoriseren BAO/VO: tafels, plaatsnamen,
  woordjes, begrippen,  zaakvakken, formules  
Wat andere ouders zeggen...
Onze dochter Kornelia zat in groep 4 toen we van de leerkracht te horen kregen dat zij een flinke achterstand had bij het lezen, maar vooral bij het spellen. Door de begeleiding van Brigitte ging Kornelia al snel vooruit. Ze ging hierdoor weer graag naar school.  En thuis hadden we weer een heel andere dochter! 
Gina, moeder van Kornelia
'Dat Thom, onze beelddenkende puber, op zijn tenen liep en veel frustratie in zich had, kwam al snel uit het online adviesgesprek naar voren. Met zoveel stress en boosheid was het zinloos om direct te beginnen met RT-wiskunde. We hebben afgesproken dat Brigitte eerst ging werken aan de huiswerkaanpak van Thom en hem inzicht te geven in zijn eigen manier van leren.’  Brigitte leerde hem ook hoe hij zich beter kon concentreren op zijn werk. Thom is nog steeds geen ster in wiskunde, maar doordat hij nu veel beter weet wat en vooral hóe hij moet oefenen, haalt hij inmiddels wel voldoendes'. 
Ingrid van Schaick

'De brugklas was een complete terugval. Volgens de mentor van onze dochter Lisa zat het er wel in, maar kwam het er niet uit. Brigitte heeft haar toen begeleid bij het 'leren leren'. Vanaf dat moment gingen haar cijfers met sprongen omhoog en kwam er wel uit wat erin zat! '
Katy, moeder van Lisa

'De ondersteuning van Brigitte kwam als geroepen voor onze dochter Louise. Al sinds het begin van het basisonderwijs maakten vooral de rekenlessen haar erg onzeker, wat een negatieve invloed had op haar zelfvertrouwen. Louise leerde van Brigitte stap voor stap en aan de hand van allerlei handige trucjes het rekenwerk aan te pakken op een manier die voor haar betekenisvol was. Ze ontdekte dat tellen, meten, wegen en nog zoveel andere dingen die met getallen te maken hebben, helemaal niet zo moeilijk te begrijpen zijn zoals ze tot voor kort wel dacht.
Het is bovendien fijn om vast te stellen dat deze begeleiding ook het zelfvertrouwen een flink duwtje in de rug heeft gegeven'. Lore Verhoeven (België)
Waarom Brigitte voor jou de juiste Remedial Teacher is
 • Brigitte is aangesloten bij de Landelijke Beroepsvereniging voor Remedial Teachers (LBRT). 
 • Al meer dan 10 jaar gediplomeerd Remedial Teacher PO/VO.
 • Ruim 35 jaar ervaring als docente in het basis-en middelbaar onderwijs en het MBO.
 • Expert op het gebied van beelddenken, dyslexie en dyscalculie.
 • Brigitte werkt biedt hulp-op-maat en werkt handelings- en doelgericht. 
 • Haar specialiteit is zintuiglijk rijk en gefocust leren: visueel en met beweging. 
 • Brigitte volgt regelmatig zelf studiedagen en trainingen om de beste en meest recente wetenschappelijke inzichten en kennis  te kunnen overdragen.
 • Haar manier van begeleiden en kennis overdragen is vooral gericht op de toepasbaarheid. Het moet simpel en direct toe te passen zijn in de praktijk. 
Praktische informatie
Remedial Teaching Individueel Basis- Voortgezet Onderwijs
Online Advies- en Intakegesprek: GRATIS
Voorafgaand aan de begeleiding vindt een online advies- en intakegesprek plaats met de ouders/verzorgers.
Dit duurt ongeveer 45-60 minuten.
RT-les van 30 minuten € 40
RT-les van 45 minuten € 50
RT-les van 60 minuten € 60
Alle RT-lessen worden volledig effectief besteed aan leerlingcontact.
Opstellen Handelingsplan: 
uurtarief à € 60  
Na didactisch onderzoek wordt een handelingsplan opgesteld. Daarin staat beschreven wat de korte en lange termijndoelen zijn.
Evaluatieverslag/gesprek:
uurtarief à € 60
Na de afgesproken begeleidingsperiode wordt een evaluatieverslag gemaakt dat wordt besproken met ouders/verzorgers. 
Didactisch Onderzoek: 
uurtarief à € 60  
Hieronder valt het afnemen van toetsen en het uitwerken van de gegevens.
Heb je nog vragen? 

Heb je nog een vraag voordat je je aanmeldt? Stel deze dan via deze pagina of stuur een mail. Je krijgt dan z.s.m. en uiterlijk binnen één werkdag een reactie. Dit kan per mail of telefoon zijn, afhankelijk van je vraag.
Warme groet,

Thanks for subscribing. Share your unique referral link to get points to win prizes..
Loading..