Voor leerlingen in het VO is vanaf 2014 een rekentoets verplicht gesteld.

rekenvaardigheidDe leerlingen dienen aan de eindtermen op niveau 1F, 2F of 3F te voldoen, afhankelijk van hun opleidingsniveau. De mate waarin een leerling rekenvaardig is, wordt daarom steeds belangrijker. Niet alle leerlingen bezitten echter een rekenvaardigheid op het gewenste niveau. Soms zijn er hiaten in de kennis van de leerstof van de basisschool of zijn er andere oorzaken waardoor een leerling niet het vereiste rekenniveau bezit.

Wat kan Eigenwijs Leren doen wat betreft rekenvaardigheid?

Eigenwijs Leren biedt rekentrainingen van 8 weken aan op niveau 1F, 2F en 3F, waarin alle leerstof, zoals beschreven in de eindtermen, wordt geoefend.

Deze trainingen worden zowel individueel als in een groep aangeboden. Voor leerlingen die grote rekenachterstanden hebben, is meer oefentijd vereist om tot beheersing te kunnen komen. Voor hen is begeleiding in de vorm van Remedial Teaching meer geschikt.