Beelddenken: praktijk versus wetenschappelijk onderzoek

Beelddenken: praktijk versus wetenschappelijk onderzoek

Brigitte Lebbink-Burmanjer

Beelddenken in de praktijk

Beelddenken: in de praktijk is er veel belangstelling voor. Onder beelddenken verstaan we het denken in beelden en gebeurtenissen.  Beelddenken is een oorspronkelijk proces.

Aan het beelddenken schrijft men vaak een aantal talenten toe. Deze talenten hangen nauw samen met de voorkeur voor het dominant denken vanuit de rechterhersenhelft. Het gaat hierbij om talenten zoals creativiteit, gevoel voor ritme en muziek en een goed visueel-ruimtelijk geheugen.

Ook lijkt een beelddenker in staat te zijn binnenkomende informatie snel te verwerken, waardoor hij/zij  in staat is een situatie in één oogopslag te overzien en tot een oplossing te komen.

Video Beelddenken in de praktijk

In de video Beelddenken in de praktijk laat Marion van de Coolwijk zien dat iedereen wordt geboren als beelddenker. Jonge kinderen zijn dus van nature beelddenkers.

Beelddenken gaat op de basisschool langzaam over in het taaldenken. Taaldenken is een aangeleerd proces. Dit verloopt niet bij ieder kind probleemloos. Sommige kinderen houden een voorkeur voor het beelddenken, de visueel-ruimtelijke leerstijl.

Beelddenken en de wetenschap

In de praktijk is er de laatste jaren steeds meer aandacht geweest voor het beelddenken, maar nu lijkt er ook belangstelling te zijn vanuit de wetenschappelijke hoek.

In het voorjaar van 2010 rondde Jaap Murre, hoogleraar Theoretische Neuropsychologie aan de Universiteit van Amsterdam, in samenwerking met de Vrije Universiteit Amsterdam en Duke University, wetenschappelijk onderzoek af naar de visuele cognitieve stijl en verbale cognitieve stijl van mensen: ” “Rise and decline of Verbal and Visuo-spatial Memory”.

Aan dit onderzoek deden 28.000 mensen mee in de leeftijd van 11 tot 80 jaar. Het onderzoek richtte zich op de vraag hoe de geheugencapaciteiten zich ontwikkelen en hoe de afname van de geheugenfuncties verlopen.

Uit dit wetenschappelijk onderzoek komt onder andere duidelijk naar voren dat kinderen in de leeftijd van ongeveer 4 jaar een voorkeur krijgen voor één van beide systemen: verbaal geheugen of visueel-ruimtelijk geheugen. Deze voorkeur betreft zowel het kortetermijngeheugen als het langetermijngeheugen. Er is dus bij mensen vanaf het vierde jaar een duidelijke voorkeur te onderscheiden voor één van beide geheugensystemen. Uit verder onderzoek is gebleken dat deze dominantie voor meer dan 40% erfelijk wordt bepaald.

Hoewel dit onderzoek laat zien dat er reden is om aan te nemen dat de meeste mensen een voorkeur ontwikkelen voor óf de visuele cognitieve óf de verbale cognitieve leerstijlen, sluit het niet uit dat er een groep mensen is die in beide leerstijlen dominant is.


Beelddenken: een  onderzoek naar visuele en verbale denkvoorkeuren

De uitkomsten van het meest recente onderzoek naar beelddenken, uitgevoerd onder leiding van prof. dr. E.H. Kroesbergen, zijn onlangs gepubliceerd.

Dit onderzoek richtte zich op de volgende vragen:

  1. Kan de voorkeur voor beeldenkers versus verbaal denken betrouwbaar en valide worden vastgesteld aan de hand van een vragenlijst?
  2. Hangt de voorkeur voor beelddenken of verbaal denken samen met de vaardigheid om visuele en verbale informatie te verwerken?
  3. Zijn de voorkeur voor een vaardigheid in zowel visuele als verbale informatieverwerking gerelateerd aan lees- en spellingvaardigheid?

In totaal hebben 556 leerlingen uit groep 6 en 7 deelgenomen aan dit onderzoek  naar visuele en verbale denkvoorkeuren.

Samenvatting onderzoek visuele en verbale denkvoorkeuren

Een samenvatting van dit onderzoek is te downloaden op de site van http://www.stichtingbeelddenken.nl/

Stichting Beelddenken Nederland

Volledig onderzoek en voorlopige conclusies onderzoek Beelddenken

Een beschrijving van het volledige onderzoek en de voorlopige conclusies zijn hieronder te vinden:
visuele en verbale leerlingen WO


Mijn vraag aan jou?

 Heb jij een vraag of opmerking over dit artikel? Laat het dan alsjeblieft hieronder weten in het reactieveld. 

Loved this? Spread the word


Gerelateerde Artikelen

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
huiswerktips ebook

10 Gratis Huiswerksurvivaltips voor Beelddenkkids

Ontvangt regelmatig gratis tips voor minder huiswerkstress én het ebook met 10 huiswerksurvivaltips voor beelddenkkids VO.

>

10 Huiswerksurvivaltips voor Beelddenk Kids in het Voorgezet Onderwijs

10 huiswerksurvivaltips voor beelddenk kids