Ervaring van leerlingen

 1. Training “Snel leren is leuk leren”

‘Ik vind de training heel handig want ik heb leren met mijn huiswerk om te gaan door het te plannen over de week, zo had ik het veel minder druk. Je krijgt voor de training weinig huiswerk mee, zodat je dit gemakkelijk tussen het andere huiswerk door kunt maken. Ik heb verder leren leren door leerkaartjes en mindmaps te gebruiken die nu nog steeds handig zijn voor toetsen of normaal huiswerk. Ik heb ook leren focuslezen, daardoor kan ik mij nu beter concentreren. Je wordt ook getest op snellezen, dat is handig omdat het sneller gaat en je moet je hersenen meer gebruiken dus onthoud je het beter. Ik heb het op school nu veel makkelijker. Ik raad deze training aan omdat het erg handig en leuk is.’
Kylian (brugklas)

 2. Training Snellezen

‘Ik vond het heel fijn om te oefenen.
Snellezen van MadéIk lees nu een stuk sneller.
De opdracht van mijn kamer opruimen vond ik leuk.
Het grote verschil tussen het aantal woorden dat ik lees, is ook leuk om te zien.
Ik heb geleerd dat ik niet meer woord voor woord moet lezen. Dat doe ik ook niet meer.
Ik vond de hulp gewoon heel fijn.
Ik heb ook nog een mindmap gemaakt van wat ik er van vond.’

Groetjes, Madé (11 jaar/ groep 8)

 3. Training Leren leren methode

‘lieve juf brigitte.
het was leuk bij jou.Leren Leren Methode van Nora Leren Leren Methode van Nora ik wil vaaker koomen.
je heb me geholpen met:
het honderdveld.
me hoofd in richten.
en met de tafel van 3.’
groeten van nora. (groep 5)

 4. Remedial teaching rekenen/wiskunde

Ik heb veel geleerd bij juf Brigitte. Ik heb veel meer over wiskunde/rekenen geleerd. En op een leuke manier. Ik vind het ook fijn dat ze uitgebreid uitleg geeft waardoor ik dingen beter begrijp.
Veda (groep 8 en brugklas)

 5. Remedial teaching rekenen/wiskunde

‘Ik vind het vooral leuk dat Brigitte echt mee doet. Als we op de getallenlijn sprongen maken dan gaan we allebei echt springen. Als we een som hebben over 200 ml water dan vullen we echt een maatkan met water. We doen de tafeltrainer op de tablet en dan mag ik zelf onder mijn eigen naam meedoen en zie ik mijn eigen scores terug.”

“Ik heb geleerd hoe ik het beste een som kan maken door verschillende stapjes te nemen en een kladpapier te gebruiken. Bijvoorbeeld de stapjes die ik moet doen om een korting uit te rekenen bij een muntsom.’
Vere (groep 8)

Ervaring van ouders:

1. Training Snellezen

‘Mijn dochter van 11 (groep 8) heeft een training ‘snellezen’ gevolgd bij Brigitte. We (dan heb ik het over ouders en Madé zelf) hebben dit besloten omdat ik merkte, dat het plezier van het lezen minder werd bij haar; ze keek zelfs op tegen langere stukken lezen. Dat kwam vooral omdat haar leestempo wat lager lag.En met het oog op de middelbare school, waar er meer zelfstandig gelezen moet worden, wilden we dat Madé niet meer op zou zien tegen het lezen.

Madé kwam na de eerste keer begeleiding al enthousiast thuis. Ze merkte namelijk dat Brigitte haar met kleine aanpassingen al een stuk de goede richting had gewezen. Daarna was het ook aan haar om te oefenen.

Elke week kreeg ze andere opdrachten mee naar huis. Die hielpen haar om sneller te lezen, maar ook om orde te scheppen in haar leeromgeving.

Ik ben blij dat Madé inderdaad sneller is gaan lezen, maar waar ik vooral blij mee ben, is dat haar plezier in het lezen weer terug is.

We hebben nu al besloten, dat Madé in het voorjaar een vervolgcursus zal gaan volgen bij Brigitte ter voorbereiding van de middelbare school, zodat ze weet hoe ze om moet gaan met de hoeveelheid leerstof en huiswerk. Iets waar ze blijvend profijt van zal hebben!’

Groetjes van een erg tevreden ouder!

2. Training Snel leren is leuk leren

‘Dante gaat lekker dit jaar! Hij had een mooi rapport, met een onvoldoende voor Levensovertuiging, maar verder voldoendes. Fijn dus. Hij moet in januari kiezen voor een vakkenpakket en kiest (natuurlijk) voor Natuur en Techniek en Technasium. Daar moet je een onderzoek zelfstandig uitvoeren en ontwerpen. Spannend.’

Eugene

3. Training Leren leren methode

‘Vanaf halverwege groep 3 bleven de schoolprestaties van onze dochter achter bij de verwachtingen van ons en van de leerkrachten op school. In groep 4 bleef dit onveranderd. Omdat school nog niet voldoende resultaten had verzameld om een pedagogisch didactisch onderzoek te rechtvaardigen, hebben wij dit op eigen initiatief laten doen. Onze dochter zat niet goed in haar vel en raakte gedemotiveerd en onzeker. Wij hadden het idee dat ze nog erg visueel was ingesteld, wat mogelijk de oorzaak zou kunnen zijn van het niet makkelijk meekomen in het taalkundige onderwijs. Via de stichting beelddenken zijn wij verwezen naar de praktijk van Mevrouw Lebbink, Eigenwijsleren. Vanaf het eerste telefoongesprek was voor ons duidelijk dat Brigitte een toegewijde en vakbekwame remedial teacher/onderzoekster is. Ze denkt out of the box en weet in een korte tijd in kaart te brengen welke handvatten het kind kunnen helpen zelf naar een beter resultaat toe te werken. Het uitgebreide onderzoeksverslag en het persoonlijke nagesprek op school hebben de leerkrachten geholpen bij het aanpassen van de extra hulp die werd geboden. Tevens heeft onze dochter een cursus Leren Leren gevolgd, van 6 x een uur. Deze cursus heeft haar geholpen bij het automatiseren van tafels, rekenen met een honderdveld, opruimen van het hoofd en heeft een positieve invloed gehad op haar zelfvertrouwen.

Deze cursus is een begin en geeft handvatten om zelfstandig toe te werken naar een methode die past bij visueel ingestelde leerlingen. Mede door de juiste hulp en het grote aantal adviezen van Brigitte gaat onze dochter weer gemotiveerd naar school.’

4. Remedial teaching rekenen/wiskunde

‘De ondersteuning voor Veda van Brigitte kwam als een welkome hulp na vele jaren gemodder op school waar veel extra werk werd gedaan zonder resultaat. Na inspanning van Brigitte maakte Veda voor het eerst een significante vooruitgang op het gebied van rekenen. Ze is zeer betrokken bij het proces, denkt altijd mee en is sympathiek en toega kelijk. Ik heb Brigitte aan iedereen aangeraden die ik spreek over kinderen met leerachterstanden en binnenkort begint mijn zoon een training Leren leren.’

Claudia

5. Remedial teaching rekenen/wiskunde

‘Dochter Vere heeft dyscalculie. Dat weten we al een paar jaar, maar voor we het wisten, is ze flink achter geraakt op school. Door extra begeleiding op school en thuis wist ze wel weer wat achterstand in te halen, maar dat ging maar langzaam. Te langzaam om nog goed te maken wat ze achter was geraakt, was de inschatting toen ze dit jaar aan groep 7 begon. Daarom wilden we toch kijken of het mogelijk was gespecialiseerde ondersteuning in te schakelen om haar zo goed mogelijk door die twee laatste, belangrijke jaren van het basisonderwijs heen te helpen.

Op de website van Brigitte las ik dat ze zich onder andere verdiept had in de problematiek van kinderen met dyscalculie. In overleg hebben we afgesproken dat Brigitte Vere elke week 45 minuten een-op-een begeleiding zal geven. En dat kan gelukkig gewoon onder schooltijd, zodat het voor Vere geen extra tijd kost. Brigitte komt gewoon naar school!

Ook noemt Brigitte op haar website de oogafwijking Fixatie-Disparatie, een afwijking waar veel kinderen met dylexie en dyscalculie last van hebben. Uit eerder onderzoek was al gebleken dat dit voor Vere waarschijnlijk ook een probleem was. Brigitte is opgeleid om hiervoor een eerste screening af te nemen. Toen daaruit bleek dat verder onderzoek en wellicht ook behandeling gewenst was, kon ze ons verder helpen aan een deskundige. Daar is intussen gebleken dat ze inderdaad oogafwijkingen heeft die zeker aangepakt moeten worden. Vere is na de herfstvakantie gestart met het volgen van de bijlessen en gaat daar met plezier naar toe. Rekenen zal nooit een hobby van haar worden, maar de manier waarop Brigitte de bijles geeft, vindt ze wel leuk!

Tot dusver bevalt de ondersteuning door Brigitte ons prima. Omdat ze pas 2 maanden begeleiding heeft is het moeilijk om over duidelijke resultaten te spreken, maar de bewustwording van de problemen met haar ogen zien we sowieso als een belangrijke stap om Vere verder te helpen.’

I. Duivenvoorden

Ervaringen van professionals:

‘Beste Brigitte,

Sinds dit schooljaar ben ik gestart als intern begeleider op basisschool de Roelevaer. Ik ervaar ons contact als zeer prettig. Mails worden snel beantwoord en als je even de tijd hebt, ben je bereid om wat extra informatie te geven. Ieder gesprek dat ik met jou voer, is voor mij een leergesprek.

Wij hebben op de Roelevaer twee NT2 leerlingen die jij begeleidt. De leerlingen worden individueel begeleid in een aparte ruimte.

De ene leerling kan aardig meekomen met het niveau van de groep. De andere leerling heeft flinke stappen vooruit gemaakt, maar zit nog niet op het niveau van haar leeftijdsgenootjes. De begeleiding is zeer effectief. Het is zeer prettig dat er naar de cognitieve ontwikkeling van de leerling wordt gekeken, maar jij houdt ook de sociaal-emotionele ontwikkeling in de gaten. Er wordt breder met ons meegekeken en dat ervaart de Roelevaer als zeer prettig. De leerlingen hebben veel baat door de extra begeleiding. Moeilijke opdrachten worden herhaald en de aanpak wordt uitgebreid besproken.

Leerlingen krijgen net die extra ondersteuning die zij nodig hebben. Waar zij in de klas niet altijd de begeleiding (kunnen) krijgen die zij nodig hebben, kun jij de leerlingen extra sturen in de aanpak en het uitwerken van verschillende activiteiten.

Het is een meerwaarde omdat jij aansluit bij de onderwijsbehoeften van een leerling. In overleg met de leerkracht stemmen jullie het onderwijsaanbod zo goed mogelijk af voor de betreffende leerling. Leerkrachten zijn erg blij met de tips die jij geeft. Vaak kan een kleine verandering al van positieve invloed zijn op de ontwikkeling van de leerling.

Met jouw kennis en ervaring wil ik zeker ouders aanraden om leerlingbegeleiding door jou uit te laten voeren. Er wordt breder gekeken, dan alleen naar de hulpvraag. Je bent zeer professioneel en op de hoogte van vernieuwingen  die spelen in het onderwijs. Mijn complimenten. Ga zo door!’

Linda Bosman, IB’er basisonderwijs

‘Vooral van haar expertise m.b.t. dyslectische kinderen profiteren de leerlingen.

Binnen OBS Elckerlyc maken wij graag gebruik van de uitgebreide expertise van Brigitte. Leerlingen met een ontwikkelingsperspectief krijgen begeleiding met rekenen, spelling en/of begrijpend lezen. Vooral van haar expertise m.b.t. dyslectische kinderen profiteren de leerlingen. Afgelopen periode heeft Brigitte een leerling van groep 1/2 adequaat begeleid met de uitbreiding van de woordenschat.’

Erwin Lebbink, IB OBS Elckerlyc.

Ja, ik wil graag meer informatie!